piątek, 3 stycznia 2020

Noworoczny prezent dla Translubu

Na przełomie roku miejski przewoźnik wzbogacił się o 4 niskoemisyjne autobusy klasy MAXI – Solaris Urbino IV 12. Nowe pojazdy zabiorą ze sobą 90 osób, w tym 29 na miejscach siedzących. Wyposażone zostały w zewnętrzny i wewnętrzny system informacji pasażerskiej oraz klimatyzację miejsca pracy kierowcy oraz pasażerów.

Nowe pojazdy komunikacji miejskiej zastąpią przestarzały (około 20-letni), wysoce awaryjny, nieefektywny ekonomicznie i ekologicznie tabor, który spełnia normę spalania EURO-1. -Zakupione pojazdy stanowić będą zupełnie nową jakość w miejskiej komunikacji autobusowej Lubonia – zapewnia Michał Popławski Zastępca Burmistrza Miasta Luboń. W tym miejscu należy podkreślić, iż w ciągu ostatnich dwóch lat dzięki zaangażowaniu i pracy wielu osób udało się wymienić prawie połowę taboru miejskiego przewoźnika na nowoczesne i niskoemisyjne autobusy, które będą wozić mieszkańców Luboń – dodał.

Autobusy zostały zakupione w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym mobilność miejska”, Poddziałanie 3.3.1 Inwestycje w obszarze transportu miejskiego w ramach projektu: „Kompleksowe przedsięwzięcie w zakresie rozwoju i promocji zrównoważonej mobilności miejskiej w Mieście Luboń z priorytetowym znaczeniem niskoemisyjnych form transportu oraz Inteligentnych Systemów Transportowych”.