sobota, 15 grudnia 2018

3 lata warsztatów terapii zajęciowej w Luboniu

Powstanie Warsztat Terapii Zajęciowej "Wspólna Droga" w Luboniu jest wielkim sukcesem wielu zaangażowanych społecznie osób. Cieszę się, że w naszym mieście jest miejsce, w którym osoby z niepełnosprawnościami mogą rozwijać swoje umiejętności.
Życzę Wam kolejnych ciekawych pomysłów, warsztatów, wyjazdów i inspirujących spotkań!