poniedziałek, 15 października 2018

Bon żłobkowy - więcej dla dzieci i rodziców

Większość młodych rodziców, po zakończeniu urlopu rodzicielskiego, zastanawia się co dalej z opieką nad maleństwem, co dalej z aktywnością zawodową. Idea bonu żłobkowego polega przede wszystkim na finansowym wsparciu przez Miasto „świeżo upieczonych” rodziców dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat (najczęstsze rozwiązanie). Wsparcie, o których mowa (na poziomie kilkuset złotych) jest wypłacane rodzicom po spełnieniu kilku podstawowych kryteriów. Pierwsze to zamieszkanie w danej gminie oraz odprowadzanie podatków ze wskazaniem na miejsce zamieszkania. Rodzice zasadniczo muszą być aktywni zawodowo lub np. w przypadku osób bezrobotnych, podejmować działania w kierunku aktywizacji zawodowej tak, aby po pewnym okresie, np. 6 miesięcy, podjąć pracę. Kryterium zatrudnienia może nie obowiązywać m.in. studentów dziennych czy osób niepełnosprawnych. Ostatnim kryterium jest zawarcie umowy z niepublicznym żłobkiem, klubem malucha, nianią czy opiekunem dziecięcym. Gminy stosują różne rozwiązania np. narzucając rodzicom tylko żłobek niepubliczny, ale najbardziej korzystne dla rodziców jest pozostawienie im możliwości wyboru różnych form opieki dogodnych dla ich rodziny.Analizując doświadczenia gmin, które wprowadziły bon żłobkowy, jestem przekonana, że takie rozwiązanie jest potrzebne także i u nas. Ograniczy ono obciążenia finansowe młodych rodziców z tytułu opieki nad dziećmi i zwiększy możliwości ich aktywizacji zawodowej. Optymalnym rozwiązaniem będzie nieograniczanie dostępności i niewprowadzanie kryterium dochodowego tak, aby wszystkie zainteresowane rodziny mogły skorzystać z tej lubońskiej formy pomocy.
Bon żłobkowy będzie kolejnym działaniem Miasta Luboń w kierunku tworzenia przyjaznych warunków dla rodzin z najmłodszymi dziećmi. Od kilku już lat Luboń przekazuje niepublicznym żłobkom i klubom malucha dotację w wysokości 250 zł miesięcznie na każde dziecko, przyczyniając się do zmniejszenia czesnego w tych placówkach. Kolejna aktywność w tym obszarze będzie dopełnieniem spójnej polityki edukacyjno-opiekuńczej w naszym Mieście.

Więcej na temat działań dla oświaty - TUTAJ.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń