środa, 20 czerwca 2018

Odpowiedzialność za Miasto to dokończenie rozpoczętych spraw


Szanowni Mieszkańcy, chcę Państwa poinformować, że będę kandydowała na urząd burmistrza Miasta Luboń w najbliższych wyborach samorządowych.

„Wiem, że można więcej”. Takie hasło towarzyszyło mi w czasie ostatnich wyborów. Wierzę, że zauważyli Państwo zmiany, jakie wprowadzam w naszym mieście. Budowane lub remontowane drogi, nowe chodniki, kanalizacja deszczowa, oświetlenie, uporządkowane i zagospodarowane tereny zielone, rozbudowywana infrastruktura sportowa czy poszerzenie oferty kulturalnej Miasta, to efekt pracy mojej i osób, którym zaufałam.  Wiem jednak, że nadal jest wiele do zrobienia.Gdy niespełna 4 lata temu obdarzyli mnie Państwo swoim zaufaniem, postawiłam sobie kilka kluczowym celów do zrealizowania. Pierwszym i najważniejszym, bo wpływającym na realizację kolejnych planów, było pozyskanie jak największych dotacji ze środków zewnętrznych (z funduszy unijnych i krajowych).  Dzięki ciężkiej pracy kierowanego przeze mnie zespołu pracowników, osiągnęliśmy w tym obszarze ogromne sukcesy. Łączna kwota pozyskanego dofinansowania to ponad 20 milionów złotych w tej kadencji. Dzięki tym dodatkowym pieniądzom, możliwa była lub będzie (w przypadku inwestycji, które wdrażamy do realizacji) m.in. szybsza budowa dróg i chodników, budowa nowych boisk sportowych i placów zabaw, polepszenie bazy edukacyjnej dla dzieci, zapewnienie nowych miejsc aktywności dla seniorów. To w tej kadencji udało się pozyskać największą kwotowo w historii miasta dotację, dzięki której rozwiążemy problemy z zalewaniem wielu ulic, zakupimy nowe autobusy, polepszymy komunikację z Miastem Poznań, uruchomimy kilka stacji roweru miejskiego.

Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania kilku dużych projektów, za chwilę ruszy budowa dróg w Lasku, trwają przygotowania do budowy dróg w Starym Luboniu i Żabikowie, rozpoczynamy inwestowanie w tereny zielone w Mieście.

Staram się dbać o wszystkie grupy wiekowe i środowiska. Dla najmłodszych, w tym roku rozpoczniemy budowę nowego przedszkola, w przyszłym zmodernizujemy Szkołę Podstawową nr 2 i zaplanujemy rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 4. Współpracujemy z Młodzieżową Radą Miasta, włączając młodzież w organizację lubońskich imprez kulturalnych.  Z myślą o najstarszych tworzymy program senioralny, planujemy stworzenie kolejnych miejsc służących integracji środowisk, współpracując w tym zakresie z powołaną przez mnie Lubońską Radą Seniorów. Korzystamy z wiedzy członków Lubońskiej Rady Gospodarczej i lubońskich stowarzyszeń. Integrujemy wszystkie te środowiska, włączając je również do prac nad najważniejszym dokumentem miejskim, czyli strategią rozwoju miasta. Jestem przekonana, że tak jak i ja, są Państwo dumni z wielu wydarzeń kulturalnych i sportowych, które odbywają się w Luboniu, docenionych również przez gości z zewnątrz. Ożywiliśmy tereny nadwarciańskie, przygotowując popularną wśród mieszkańców plażę miejską.

Wspólnie z radnymi modyfikujemy plany zagospodarowania przestrzennego, aby zablokować niekontrolowaną i chaotyczną zabudowę, której próby podejmuje część deweloperów. Luboń musi rozwijać się w sposób zrównoważony.

Często pracuję kilkanaście godzin dziennie, jednak cztery lata to zbyt krótki okres na zrealizowanie wszystkich zaplanowanych działań. Część z nich jest właśnie w fazie przygotowania lub na początku realizacji. Wiem, że nie mogę zostawić tych spraw niedokończonych. Czuję odpowiedzialność za ich kontynuację, za przyśpieszenie realizacji inwestycji, za wdrażanie zmian ustalonych na wielu spotkaniach z mieszkańcami. Zdecydowałam się kandydować na kolejną kadencję, ponieważ wiem, że jestem w stanie sprostać tym wyzwaniom.

Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń