sobota, 16 maja 2015

Sprzątanie Szacht z młodzieżą :)

Burmistrz Małgorzata Machalska pomagała w sprzątaniu Szacht "posłom" z Sejm Dzieci i Młodzieży.