środa, 27 sierpnia 2014

Rozwiązanie problemu skrzyżowania na przejeździe kolejowym w ul. Dworcowej i Armii Poznań – coraz bliżej.W ubiegłym roku informowaliśmy Państwa o działaniach podjętych w związku z newralgiczną sytuacją na skrzyżowaniu ul. Dworcowej i Armii Poznań. W lipcu 2013 złożyłam interpelację do Burmistrza Miasta Luboń w sprawie natężenia ruchu drogowego przy przejeździe kolejowym na ul. Dworcowej. Z powodu budowy kolektora sanitarnego i zamknięcia części ul. Dworcowej nastąpiło wtedy zwiększone natężenie ruchu na przejeździe kolejowym przy d. WPPZ. Pytałam o możliwość zamontowania sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Armii Poznań i przejazdu kolejowego z ul. Dworcowej, co niewątpliwie pomogłoby kierowcom próbującym włączyć się do ruchu w ul. Armii Poznań.
               Pytanie zostało zadane również w kontekście planowanego zamknięcia przejazdu przy ul. Ogrodowej, co ma nastąpić po modernizacji i dostosowaniu do prędkości 160 km/h linii kolejowej E-59 na odcinku Poznań - Wrocław. 

               Pan Burmistrz skierował moje zapytanie do Wojewódzkiego Zarządu Dróg w Poznaniu, z którego otrzymaliśmy odpowiedź, iż kwestia usprawnienia ruchu drogowego na tym skrzyżowaniu zostanie podjęta po rozpoczęciu modernizacji linii kolejowej E-59.
               Na początku roku Burmistrz, Mikołaj Tomaszyk, kontynuował starania w tym zakresie i po ponownym zapytaniu, skierowanym w kwietniu 2014 do Marszałka Województwa Wielkopolskiego otrzymaliśmy pozytywną odpowiedź. W piśmie, Marszałek przychyla się do wniosku w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego na newralgicznym skrzyżowaniu.
            W odpowiedzi czytamy, iż przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 430 (ul. Armii Poznań) z ul. Dworcową jest pożądana i konieczne jest wyodrębnienie dodatkowego pasa dla skrętu w lewo (dla jadących od strony Mosiny) oraz w prawo skrętu dla jadących od strony Poznania. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, zleci opracowanie w roku 2015 dokumentacji przebudowy skrzyżowania i na jej podstawie możliwe będzie podjęcie dalszych kroków związanych z realizacją inwestycji.
Z perspektywy naszego miasta istotna jest kwestia dobrej współpracy z samorządem powiatowym i wojewódzkim. W omawianej sprawie, współpracę naszych burmistrzów z władzami województwa można ocenić na 5.

Małgorzata Matysiak
Radna Samorządowego Forum Obywatelskiego.