czwartek, 27 czerwca 2013

O karcie dużej rodziny w Luboniu, rewolucji śmieciowej i innych sprawach mieszkańców na Zarządzie Forum Obywatelskiego

Pod koniec czerwca odbyło się zebranie zarządu Samorządowego Forum Obywatelskiego. W trakcie spotkania omówiliśmy następujące sprawy związane z akcją informacyjna ws tzw. rewolucji śmieciowej i włączenia się radnych SFO w informowanie mieszkańców o nowych zasadach segregacji śmieci. Wskazaliśmy nasze rekomendacje do nominacji na członków Rady Gospodarczej Miasta Luboń. Radna Małgorzata Machalska zreferowała nam wstępny harmonogram roku 2014 związanego z wieloma rocznicami i jubileuszami ważnymi dla naszego miasta i jego najnowszej historii. Ponadto omówiliśmy założenia do karty dużej rodziny oraz idei samorządu pomocniczego.
Pierwszą sprawę z ramienia SFO będzie koordynował radny Paweł Wolniewicz. Szacujemy, że w naszym mieście mieszka ok 200 rodzin wielodzietnych. Chcielibyśmy aby zostały one objęte systemem karty Dużej Rodziny. Następnie został omówiony wniosek, który w imieniu klubu radnych zostanie złożony do budżetu miasta. Wniosek w sprawie budowy skate parku (przy ul. Rzecznej) mamy nadzieję zyska aprobatę Burmistrza i pozostałych radnych a młodzież będzie mogła korzystać z nowego miejsca rekreacji już na jesieni tego roku. Zarząd cieszy się również z tego, że nowe nasadzenia zieleni w mieście, obniżone krawężniki przy przejściach dla pieszych zyskają aprobatę mieszkańców. Cieszy nas również fakt, częściowej rewitalizacji Placu Edmunda Bojanowskiego, który w przyszłym roku będzie wizytówką miasta podczas uroczystości jubileuszowych. W wolnych głosach i wnioskach przedstawiono sprawy mieszkańców, które są zgłaszane na dyżurach i na tej podstawie postanowiono sformułować kilka wniosków z prośbą o interwencję i/lub wyjaśnienia do Urzędu Miasta. Radni SFO postanowili o włączeniu się w kampanię informacyjną ws nowego harmonogramu wywozu śmieci. Ulotki informacyjne w tej sprawie zostaną przez nich rozprowadzone do mieszkańców. Czujemy się w obowiązku informować o ważnych zmianach, które serwuje nam tzw. rewolucja śmieciowa. Więcej o działalności Forum czytaj na www.forumobywatelskie.org