Lubonianka - Kandydaci na Radnych 2024 KWW Forum Obywatelskie Luboń
1. TERESA ZYGMANOWSKA

wykształcenie: studia wyższe i podyplomowe
wykonywany zawód: emerytowany nauczyciel i wieloletni dyrektor SP2

Od 2014 roku jako radna zrealizowałam moje cele wyborcze m.in.: remont ul. Kościuszki, termomodernizacja SP2, powstanie Centrum Organizacji Pozarządowych.

W następnej kadencji, jak dotychczas, będę dbała o każdego mieszkańca i o każdą sferę życia Miasta. O dalsze zagospodarowanie Parku Papieskiego i dokończenie budowy ścieżki wzdłuż Strumienia Junikowskiego, o aktywność lubońskich seniorów, dalszą likwidację barier architektonicznych oraz poprawę jakości życia osób z niepełnosprawnościami poprzez tworzenie dla nich mieszkań treningowych i ochronnych oraz ich aktywizację społeczno-zawodową.


Współpracując z przedstawicielami Spółdzielni Mieszkaniowej, będę popierać każdy projekt poprawiający komfort życia mieszkańców „Lubonianki”. Nadal będę zabiegać o polepszanie warunków lubońskiej edukacji oraz o realizację mojego wniosku budowy nowego budynku Przedszkola nr 5.

Pani Teresa Zygmanowska ogromnie nas wspiera przez cały czas istnienia Stowarzyszenia „Wspólna Droga”, które współtworzyła. Dzięki jej nieustającemu zaangażowaniu, pomagamy osobom z niepełnosprawnościami mieszkającym w Luboniu. Warsztat Terapii Zajęciowej również powstał z jej ogromnym udziałem. Znamy efekty jej pracy i z przyjemnością popieramy jej kandydaturę na radną.” Beata Krystkowiak-Grycza, prezes Stowarzyszenia „Wspólna Droga”

2. ŁUKASZ BUDZYŃSKI

wykształcenie: pedagogika – promocja zdrowia (AWF we Wrocławiu) oraz lingwistyka: język angielski (London Study Center).
wykonywany zawód: nauczyciel wychowania fizycznego
 
Kandyduję na radnego miasta, by reprezentować interesy naszej społeczności. Pragnę zaprezentować moje główne cele i zobowiązania na kolejne kadencje. 

Inwestycje: budowa ul. Leśmiana (jest już pozwolenie na budowę, czekamy na uzyskanie przez Aquanet S.A. dofinansowania), Norwida, Szymborskiej, Korczaka, remonty chodników, parkingów i placów zabaw w „Luboniance", budowa przedszkola nr 5, utwardzenie ścieżki wzdłuż Strumienia Junikowskiego, budowa kanalizacji na Kotowie (czekamy na uzyskanie przez Aquanet S.A. dofinansowania), rozbudowa oświetlenia w mieście. 

Bezpieczeństwo publiczne: rozbudowa monitoringu miejskiego, wydłużenie czasu pracy Straży Miejskiej, więcej wieczornych patroli. 

Ochrona środowiska: program wymiany pieców, ochrona drzew, inicjatywy promujące czyste powietrze, dofinansowanie zbiorników zbierających deszczówkę.

Bliżej mieszkańców: wspieram transparentność działań urzędu oraz otwartość na sugestie i opinie mieszkańców.

Jestem oddany naszej wspólnocie i będę pracować z całym zaangażowaniem. Zapraszam do kontaktu pod numerem tel. 500 200 456.
 
„Łukasz jest mocno zaangażowany w sprawy naszego miasta, wykorzystując swoje bogate doświadczenie w pracach na rzecz rozwoju lokalnej społeczności.” Maciej Kędziora, LOSiR

„Popieram kandydaturę Łukasza Budzyńskiego do Rady Miasta. Otwarty na współpracę, rzetelny i uczciwy.” Robert Twardowski, Prezes TMS Stella

3. ALEKSANDRA SIEJAK

wykształcenie: doktor nauk fizycznych, inżynier (Politechnika Poznańska)
wykonywany zawód: specjalista obliczeń akustycznych i ochrony powietrza wymaganych w procesie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Będąc przewodniczącą Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu stawiam na bezpieczeństwo i wsparcie rozwoju uczniów. Z mojej inicjatywy powstał chodnik wzdłuż SP2, będący bezpieczną drogą do szkoły, z którego, oprócz uczniów, korzysta wielu mieszkańców Lubonianki. 

Jako rodzic i były nauczyciel wiem, jak ważne jest przyjazne, bezpieczne i odpowiednio wyposażone miejsce nauki i odpoczynku, dlatego jednym z moich priorytetów jest wsparcie infrastruktury obiektów edukacyjnych, w szczególności zadbanie o powstanie nowego budynku Przedszkola nr 5.

Istotne dla mnie są również miejsca wypoczynku i rekreacji, dlatego popieram idee powstawania nowych terenów zielonych i rozbudowy tych już istniejących. Moim priorytetem jest przyjazne mieszkańcom, wolne od smogu i bezpieczne miasto.

„Pani Aleksandra Siejak to od lat filar rady Rodziców przy Cieszkowiance. Aktywnie pełni już kolejny rok funkcję przewodniczącej RR. Zawsze gotowa do pomocy, zaangażowana i oddana sprawie, niezależnie czy zgłoszonej przez dyrektora, rodzica czy ucznia. Wielokrotnie współpracujemy przy projektach związanych ze szkołą. Na panią Olę mogę liczyć. Jej rzeczowe, ale nie bezkrytyczne podejście, pomaga mi rozwiązywać najtrudniejsze nawet sprawy dotyczące szkoły i jej uczniów, nauczycieli czy rodziców.” Agnieszka Górna, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Luboniu

4. MARIOLA MAGDALENA KIEŁPIŃSKA


wykształcenie: średnie, ekonomistka
 
Od urodzenia mieszkam w Luboniu, w tym samym mieście urodzili się moi rodzice oraz mieszkali moi dziadkowie. Od 30 lat wspieram męża w rozwijaniu i działaniu rodzinnego biznesu w Luboniu przy ul. Osiedlowej. Będąc rodowitą mieszkanką Lubonia od wielu lat mam okazję spotykać rozmaitych mieszkańców naszego miasta. 

Dzięki temu znam i rozumiem ich potrzeby, dlatego planuję podjąć w Luboniu działania zmierzające do:

- wspierania lokalnej przedsiębiorczości oraz ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej na terenie miasta, w tym poprzez powstanie rynku handlowo-społecznego dla mieszkańców,
- poprawy bezpieczeństwa na ulicach, w szczególności przy przedszkolach i szkołach, przy pomocy urządzeń wskazujących prędkość pojazdów,
- poprawy jakości powietrza, m.in. poprzez zakup kolejnych stacji pomiarowych, które będą informować mieszkańców o aktualnym stanie jakości powietrza,
- dostosowania infrastruktury miasta do seniorów, osób z niepełnosprawnością oraz rodzin z dziećmi, poprzez zastosowanie barierek, podjazdów, uchwytów pomocniczych w kluczowych miejscach,
- pielęgnowania historii oraz tradycji miasta – pokazy plenerowe/kino edukacyjne,
- doświetlenia Wzgórza Papieskiego i tym samym uczynienia go bardziej bezpiecznym,
- rozbudowy wybiegów dla psów wraz z ich oświetleniem.

Liczę na Państwa poparcie!


5. PIOTR BANASZAK

wykształcenie: średnie pełne


Jako wieloletni mieszkaniec ul. Niezłomnych, wsłuchując się w głosy sąsiadów, widzę potrzebę wielu zmian w infrastrukturze tego rejonu Lubonia. Dlatego postanowiłem kandydować na radnego miasta Lubonia, aby wszystkim zamieszkałym tam osobom żyło się lepiej. 


Swoimi działaniami, jako radny chciałbym doprowadzić do:

- sfinalizowania kanalizacji oraz wymiany nawierzchni na ul. Niezłomnych i Kościuszki. Pozwoli to znacznie obniżyć koszty utrzymania gospodarstw domowych, jednocześnie podnosząc ich wartość i atrakcyjność,
- powstania parkingu przy terenie rekreacyjnym (Szachty), który ułatwi dostęp do korzystania z tego terenu. Jednocześnie samochody nie będą blokowały ulicy i posesji osób tam mieszkających,
- zwiększenia atrakcyjności terenów rekreacyjnych, co poparte jest sugestiami mieszkańców Lubonia.


Wierzę, że z Państwa poparciem i moim zaangażowaniem oraz determinacją wszystkie te założenia są do zrealizowania.

 

Pan Piotr ma nasze pełne poparcie.” Ewa i Piotr Majchrzak


Znamy Pana Piotra jako męża, ojca i dziadka oraz osobę zaangażowaną w działanie na rzecz innych, dlatego ma nasze poparcie i warto na niego głosować.” Barbara i Krzysztof Kobyłko


6. MATEUSZ JARZYNOWSKI

wykształcenie: wyższe, magister inżynier transportu drogowego
wykonywany zawód: pracownik biurowy na stanowisku kierownika

Jako osoba mieszkająca w Luboniu od urodzenia, wiem jak wiele inwestycji zostało zrealizowanych i jednocześnie mam świadomość, ile jeszcze zostało do zrobienia. 

Ważne dla mnie jest, aby inwestycje były zrównoważone i przyczyniały się do poprawy komfortu życia zarówno najmłodszych mieszkańców naszego miasta, jak i seniorów. 

Szczególnie ważnym aspektem dla mnie jest zwiększenie bezpieczeństwa pieszych poprzez dalszą poprawę stanu dróg i chodników w Luboniance. Zadbam także o bezpieczeństwo na przejściach dla pieszych oraz dostosowanie infrastruktury dla osób z niepełnosprawnościami.

Będę wspierał wszelkie projekty rewitalizacji terenów zielonych, przyczyniające się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu. Będę zabiegał o budowę nowego budynku Przedszkola nr 5.

Uważam, że warto rozmawiać. Jestem zwolennikiem dialogu z mieszkańcami i wsłuchania się w ich pomysły, dzięki którym możemy stworzyć wiele ciekawych projektów. 

Od dziecka bardzo samodzielny, opiekuńczy i chętny do pomocy innym. Jednocześnie bardzo ambitny i konsekwentnie dążący do celu. Zawsze możemy na niego liczyćrodzice

Wspaniały ojciec, zacięty sportowiec, przyjaciel, na którym zawsze można polegać. Uważam, że jako radny będzie kontynuował działania na rzecz poprawy jakości życia w naszym mieścieMateusz Olejniczak, mieszkaniec Lubonia


7. MICHAŁ SZWACKI


wykształcenie: wyższe magisterskie, specjalności pedagogiczna i samorządowo-ekonomiczna
wykonywany zawód: nauczyciel historii i WOS w Szkole Podstawowej nr 2 w Luboniu 

Mam zaszczyt już drugą kadencję pracować na rzecz Państwa w Radzie Miasta Luboń. Przez ostatnie pięć lat aktywnie pracowałem w komisjach Sfery Społecznej, Organizacyjno-Prawnej, Skarg Wniosków i Petycji, a także GKRPA. Upływająca kadencja to czas ważnych inwestycji w placówkach oświatowych. Chciałbym to kontynuować. Priorytetem będzie dla mnie budowa nowego Przedszkola nr 5. 

Zawsze dbałem o rozwój terenów zielonych. Czas na kolejne inwestycje i wzbogacanie już istniejących parków, skwerów i placów zabaw. To czas na dokończenie ścieżki wzdłuż strumienia Junikowskiego i realizację mini tężni solankowych dla zdrowia mieszkańców.

W naszym okręgu nie mamy tak wielkich problemów z drogami, jak inne części miasta. Jestem za zrównoważonym i równomiernym rozwojem miasta. Widzę jednak potrzebę budowy drogi wjazdowej i parkingu za boiskiem SP2, budowy ul. Leśmiana czy systematycznych remontów istniejących dróg i chodników.

Mieszkając w Luboniance wiem, jak ważne jest bezpieczeństwo. Nadal będę aktywnie zabiegał o rozwój monitoringu miejskiego (we współpracy z SM ,,Lubonianka’’), a także o częstsze patrole służb mundurowych.

Pracę dla Lubonia i jego mieszkańców zawsze wykonywałem z zaangażowaniem i to nadal mogę Państwu obiecać. Dziękuję za dotychczasowe zaufanie i proszę o poparcie w wyborach samorządowych 7 kwietnia.

Sfinansowano ze środków KWW Forum Obywatelskie Luboń