środa, 16 lutego 2022

Inwestycje miejskie

 Drodzy Mieszkańcy, pomimo zmniejszenia dochodów samorządów, wskutek wprowadzonych zmian podatkowych, zabezpieczyliśmy w tegorocznym budżecie Miasta na realizacje potrzebnych nam inwestycji, rekordową kwotę ponad 2️⃣9️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣ zł. 

✅Większość z tych środków, tj. 15 400 000 zł, zostanie przeznaczone na budowę lub remont infrastruktury drogowej. Bez wątpienia najważniejszą, a zarazem najtrudniejszą inwestycją w tym roku będzie kompleksowa przebudowa ul. Kościuszki, która powinna rozpocząć się w II kwartale bieżącego roku. 

✅Poza budową dróg, Miasto w 2022 roku zakończy prace związane z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 4, budową Domu Włodarza oraz budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Konarzewskiego. W tym roku rozpoczną się również prace związane z budową budynku komunalnego, a także rozwojem kanalizacji deszczowej. 

✅Oprócz inwestycji, które będą realizowane w 2022 roku, jednocześnie rozpoczynamy prace projektowe, związane zarówno z rozwojem infrastruktury drogowej, jak i unowocześnieniem dostępnej w naszym mieście oferty przedszkolnej, planując nowy budynek w miejsce wysłużonego obiektu przedszkola nr 5. 

✅Nie zapominamy o projekcie rozbudowy ścieżek rowerowych, czy też o ułatwieniu w dostaniu się na dworzec kolejowy licznym mieszkańcom osiedla nad Wartą poprzez przejście podziemne przy ul. 3 Maja, na co wstępnie zgodziło się już PKP oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich. Oczywiście są to tylko projekty i na ich realizację potrzebujemy czasu, ale wykonany projekt to pierwszy, konkretny i niezbędny krok w kierunku przyszłej budowy. Tak było w przypadku otwartego niedawno skateparku, rozbudowywanej obecnie Szkoły Podstawowej nr 4, czy przebudowy ul. Kościuszki, która zacznie się w tym roku.

✅Wszystkie planowane na ten rok inwestycje znajdą Państwo na stronie: 👉https://lubon.pl/news/content/3751