wtorek, 18 maja 2021

DOFINASOWANIE NA PIELĘGNACJE DRZEW

 Pozyskaliśmy kolejne dofinansowanie, tym razem z Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na kwotę 71000 zł z przeznaczeniem na pielęgnację drzew w pomnikowych alejach lipowych przy  ul. Poniatowskiego, Szkolnej, Klonowej, Kołłątaja, Lipowej, 11 Listopada oraz na pl. E. Bojanowskiego. 🌳

W ramach pozyskanych środków wykonamy badania wnętrz pni i statystykę poprzez próbę obciążeniową, przeprowadzimy cięcia pielęgnacyjne i sanitarne, a także poprawimy warunki siedliskowe poprzez zwiększenie powierzchni biologicznie czynnych