środa, 26 sierpnia 2020

Kolejny etap prac w Parku Papieskim

 Z radością informujemy, że rozpoczęliśmy kolejny etap prac realizowanych w ramach projektu konkursowego, na które otrzymaliśmy dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w zakresie tzw. priorytetu „2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego”.

✅ Przypominamy, że otrzymane dofinansowanie wynosi 2 234 137 zł, a tereny, które zostały objęte projektem to:

👉Określony obszar Parku Papieskiego - projekt przewiduje posadzenie ponad 700 szt. drzew, ponad 5600 krzewów, ponad 1200 sadzonek bylin i traw oraz wykonanie różanek i obsadzenie pnączami pergoli. Prace zieleniarskie przewidują również rewitalizację trawników, pielęgnację zieleni istniejącej i zieleni nowo założonej;

👉Tereny wzdłuż Strumienia Junikowskiego przy ul. Unijnej - projekt zakłada wykonanie fragmentu ścieżki mineralnej, a na pozostałym terenie wykonanie ścieżki naturalnej oraz wzbogacenie obszaru o nową roślinność i małą architekturę. Tereny te zostaną urozmaicone o 14 szt. drzew, 1237 szt. krzewów oraz o 7 674 szt. bylin i traw;

👉Skwerek przy ul. Powstańców Wlkp./ks. Streicha - zieleniec zostanie przebudowany oraz doposażony o dwie ławeczki i kosz na śmieci. Zostaną usunięte stare skupiny krzewów oraz posadzone nowe rośliny: 86 szt. krzewów, 494 szt. pnączy, 15 róż oraz 569 szt. bylin;

👉Zieleniec przy istniejącym placu zabaw przy ul. 3 Maja - koncepcja zagospodarowania  zakłada przeniesienie placu zabaw, jego rozbudowę i doposażenie o dodatkowe elementy. Na obszarze powstanie boisko wielofunkcyjne. Istniejące drzewa zostaną przesadzone, a teren wzbogaci się o 11 szt. drzew, 476 szt. krzewów oraz 398 szt. bylin i traw;

👉Teren przy ul. Konarzewskiego - koncepcja zagospodarowania zakłada wykonanie ciągów komunikacyjnych oraz doposażenie zieleńca o bezpieczne górki, urządzenia sportowe oraz małej architektury. Przewiduje się posadzenie 26 szt. niewysokich drzew, 1072 szt. krzewów 27 szt. róż oraz 375 szt. bylin i traw. 

✅Zakończenie prac przewidujemy do 15 listopada 2020 r. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia i liczymy na Państwa wyrozumiałość.

✅Szczegóły dotyczące realizowanych zadań znajdą Państwo na stronie http://lubon.pl/news/content/3139