środa, 15 maja 2019

Budowa ul. Wschodniej!

Miasto Luboń rozstrzygnęło w kwietniu br. przetarg nieograniczony na budowę odcinka ul. Wschodniej do ul. Okrzei. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło Konsorcjum Firm: Zakład Robót Drogowych Krystyna Michałkowska i Wodan Instalacje Sanitarne Andrzej Szypura,
z kwotą 1 847 975,86 zł.
Projekt współfinansowany w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
W zakresie budowy zostanie wykonane:
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej
- jednostronny chodnik,
- miejsca postojowe ok. 27 w tym 2 miejsca dla osób o ograniczonej sprawności,
- budowa oświetlenia ulicznego.
Rozpoczęcie prac związanych z budową zaplanowano w lipcu br.