piątek, 28 marca 2014

Szachty dostępne dla mieszkańców Lubonia i Poznania

Już kilka miesięcy minęło od pierwszego spotkania w Luboniu, podczas którego mieliśmy okazję porozmawiać z Radą Osiedla Świerczewo i Radą Osiedla Fabianowo-Kotowo o współpracy na rzecz mieszkańców na styku Poznania i Lubonia. Można zauważyć pierwsze efekty zawiązanej wtedy współpracy na rzecz mieszkańców naszych miast. Rada Osiedla Świerczewo, zabezpieczyła w swoim budżecie środki na opracowanie dalszej koncepcji ścieżki pieszo-rowerowej i wyposażenie w infrastrukturę parkową terenu Szacht.
Przy równoczesnym zaangażowaniu się Lubonia planowana ścieżka mogłaby w naszym mieście docierać do ul. Niezłomnych i ul. Świerczewskiej. Będzie bowiem ona będzie przebiegać wokół tzw. Stawu Edy. Teren Szacht, wraz z planowanymi inwestycjami w ławeczki i małą architekturę, stanie się tym samym dostępny dla rowerzystów i pieszych z Lubonia. Już teraz mnóstwo Lubonian korzysta z tych pięknych i dzikich terenów dawnych glinianek. Z naszej perspektywy ważne jest, aby udostępnić te miejsca mieszkańcom Lubonia. Dlatego zamierzam złożyć wniosek, który pozwoli na wyodrębnienie w tegorocznym budżecie środków na równoległe opracowanie dokumentacji projektowej po stronie Lubonia. Deklaruje również, że  na etapie składania wniosków do budżetu na przyszły rok, będę wnioskować o zabezpieczenie środków finansowych na ten cel, aby Luboń mógł zrealizować tę inwestycję jednocześnie z Radą Osiedla Świerczewo już w 2015 roku.
Nasze Miasto z racji swojego charakteru, cierpi na małą powierzchnię ogólnodostępnych terenów zielonych, parków, skwerów i publicznych placów. Dlatego też wierzę, że we współpracy z Burmistrzami  i całą Radą Miasta Lubonia ożywimy istniejące tereny takie jak Park Siewcy, Park Papieski, czy tereny wokół zbiornika Kocie Doły. Ważne jest też zwiększenie dostępności do terenów nadwarciańskich oraz współpraca z sąsiadami w tym zakresie.

Małgorzata Machalska

radna Samorządowego Forum Obywatelskiego