poniedziałek, 3 grudnia 2012

Forum mówi stop dla podwyżki podatków w 2013 roku

"Z odpowiednim wnioskiem w sprawie utrzymania niektórych dotychczas obowiązujących stawek podatkowych wystąpiła, w imieniu Klubu Radnych „Samorządny Luboń”, p. Małgorzata Matysiak, uzasadniając pomysł dobrem ogółu mieszkańców. Zdecydowana większość radnych postanowiła poprzeć tę propozycję (tylko jedna osoba wstrzymała się), co oznacza, że właściciele domków i mieszkań nie będą musieli wydać w 2013 r. na podatek więcej, niż w tym roku. Podobnie potoczyły się losy stawki podatkowej, dotyczącej psów".

Źródło: T. Kujawa, Radni rozdają prezenty noworoczne