wtorek, 17 maja 2022

Budowa Domu Komunalnego!

 Dziś podpisałam umowę z Przedsiębiorstwem WENO Spółka z o.o. Spółka Komandytowa z Chodzieży na budowę budynku komunalnego przy ul. Łącznej 4 w Luboniu.

✅W wyniku przedsięwzięcia powstanie 16 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 678,17m2 zwiększających mieszkaniowy zasób miasta.

✅Łączna wartość inwestycji wynosi 6 394 582,79 zł .

✅Miasto Luboń otrzymało na ten cel wsparcie finansowe w wysokości 4 141 908,88 zł z Funduszu Dopłat w ramach realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego rządowego programu budownictwa komunalnego.