Kontakt

mail: forumobywatelskie.lubon@gmail.com

  • Małgorzata Machalska
    Prezes Zarządu Stowarzyszenia Forum Obywatelskie Luboń
  • Anna Bernaciak
    Członek Zarządu Stowarzyszenia Forum Obywatelskie Luboń
  • Małgorzata Matysiak
    Członek Zarządu Stowarzyszenia Forum Obywatelskie Luboń