środa, 11 maja 2022

Konsultacje CPK

 28 października 2020 r.📆, Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego: Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Inwestycja obejmuje budowę centralnego dla Polski lotniska🛫, obsługiwanego przez linie kolejowe Kolei Dużych Prędkości (KDP).🚄

✅W ostatnich dniach otrzymaliśmy informację o zatwierdzeniu 4 wariantów inwestycyjnych przebiegu linii kolejowych, które będą przedmiotem dalszych analiz. Wstępne trasowania linii kolejowych obsługujących KDP zakładały przebieg przez i w pobliżu Lubonia.

✅Na etapie wstępnych konsultacji stanowczo wyraziliśmy sprzeciw wobec budowy nowych linii kolejowych w mieście, zarówno ze względu na istniejące zagospodarowanie terenu, jak i uciążliwość, jaka wiązałaby się z realizacją takiej inwestycji. 

✅Z przekazanych materiałów wynika, że rozważane warianty ominą nasze miasto. Na rysunku dla zobrazowania pokazujemy (niebieską szrafurą) wszystkie możliwości trasowań brane pod uwagę we wstępnym 1 etapie.

✅Szczegóły na stronie: 👉 www.cpk.pl