poniedziałek, 30 marca 2020

Apel o zmianę terminu wyborów❗️


Szanowni Mieszkańcy, jestem świadoma ustawowych obowiązków, które nakładają na Burmistrza i Urząd Miasta konieczność organizacji wyborów. Przede wszystkim jednak czuję się odpowiedzialna za zdrowie i życie mieszkańców Lubonia. To dlatego zdecydowałam się podpisać apel Ruchu Społeczno-Samorządowego "Bezpartyjni - Wielkopolska" dotyczący przesunięcia terminu wyborów prezydenckich. Uważam, tak jak inni burmistrzowie i wójtowie, że w sytuacji rozprzestrzeniania się epidemii koronawirusa jest to absolutnie niepotrzebne narażanie życia i zdrowia zarówno głosujących, jak i członków komisji wyborczych. Cały apel możecie Państwo znaleźć na stronie: https://m.facebook.com/Bezpartyjni-Wielkopolska-411407949408161/poniedziałek, 23 marca 2020

INFORMACJA W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI W 2020 ROKU

♻️INFORMACJA W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI W 2020 ROKU♻️

Uprzejmie informujemy, że stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2020 r. nie ulega zmianie. Opłatę należy uiścić w terminie do dnia 15 kwietnia 2020 r., na dotychczasowy numer konta. Do końca marca 2020 r. otrzymają Państwo harmonogramy płatności, obejmujące opłatę za I kwartał (druk zostanie wrzucony do skrzynki pocztowej).

Natomiast wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe otrzymają ogólną informację o obowiązujących stawkach opłat oraz o zmianie stawki od 1 maja 2020 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Opłata ulega zmianie od dnia 1 maja 2020 roku i będzie wynosić 28 zł od osoby miesięcznie. Opłatę za II kwartał należy uiścić w terminie do dnia 15 lipca 2020 r., na dotychczasowy numer konta. Zawiadomienie o zmianie wysokości stawek opłat zostanie doręczone w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. Decyzja o dostarczeniu zawiadomień w terminie późniejszym podyktowana jest obecnym stanem zagrożenia epidemicznego w kraju.


piątek, 20 marca 2020

Nauczanie on-line

W czwartek odbyła się pierwsza konferencja on-line, w której uczestniczyli dyrektorzy, wicedyrektorzy lubońskich szkół oraz wiceburmistrz Dorota Franek. Celem wirtualnego spotkania było omówienie dotychczas podjętych kroków oraz wybór narzędzi, które pozwolą na nauczanie on-line w czasie rzeczywistym.

Obecnie rady pedagogiczne wszystkich lubońskich placówek szkolą się w tym zakresie i przygotowują do uruchomienia platform. Pracują nad aneksami do kryteriów oceniania, aby można było wystawić oceny w obecnych warunkach. Nauczyciele zmieniają plany dydaktyczne, aby można było treści realizować wykorzystując dostępne narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Ustalono, że z uwagi na egzaminy, jako pierwsze w zajęciach zdalnych zaczną uczestniczyć klasy VIII, a później pozostałe. Uczestnicy spotkania zdają sobie sprawę z trudności, na które mogą napotkać uczniowie i ich rodzice, stąd liczba zajęć online będzie mniejsza niż tych, które odbywały się normalnie w planie. Klasy I-III będą miały swoje zajęcia on- line w godzinach popołudniowych, aby rodzice mogli pomóc dzieciom wejść do sieci.

Utrzymane zostaną dotychczas przyjęte formy – formatki na stronie, zadania wysyłane przez e-dziennik przy jednoczesnym ograniczeniu treści, co ułatwi realizację podstawy programowej. Pierwszy tydzień funkcjonowania szkół w nowych warunkach był zasadniczo testem, obecnie znane są wady i zalety przyjętych rozwiązań. W przyszłym tygodniu ukaże się rozporządzenie, które ureguluje pracę szkół w czasie, gdy zajęcia się w nich nie mogą odbywać. Pozwoli to na podjęcie kolejnych działań.wtorek, 17 marca 2020

POMOC SĄSIEDZKA

POMOC SĄSIEDZKA❗️

✅Jako radni Forum Obywatelskiego Luboń, w tej trudnej dla wszystkich
sytuacji, oferujemy pomoc Mieszkańcom naszego Miasta - osobom starszym,
samotnym, chorym, którzy nie mogą liczyć na wsparcie bliskich lub
sąsiadów.

✅Będziemy do dyspozycji w każdej części Miasta. Można się z nami
kontaktować telefonicznie w godzinach 8-18 w sprawie pomocy w zakupach,
załatwianiu potrzeb za pośrednictwem Internetu, itp.
Jesteśmy z Wami i dla Was. 😍


✅Nasze telefony:

➡️Stary Luboń: 

 • Katarzyna Ekwińska – tel. 506-117-913, 
 • Magdalena Kleczewska – tel. 695-425-075,
 • Paweł Wolniewicz – tel. 606-620-668
➡️Lubonianka: 

 • Łukasz Budzyński – tel. 500-200-456,
 • Michał Szwacki – tel. 661-138-835,
 • Teresa Zygmanowska – tel. 501-306-756

➡️Żabikowo:

 • Anna Bernaciak – tel. 503-008-734,
 • Paweł Krzyżostaniak – tel. 606-254-638,
 • Andrzej Okupniak – tel. 608-200-950

➡️Lasek:

 • Hieronim Gawelski – tel. 601-542-350,
 • Karolina Wilczyńska-Kąkol – tel. 605-079-596,
 • Magdalena Woźniak – tel. 692-118-020,

➡️NCL: Piotr Izydorski – tel. 887-282-610

✅Przekażcie proszę tę informację wszystkim osobom, które tej pomocy
potrzebują ❤
Forum Obywatelskie Luboń

piątek, 13 marca 2020

Niezbędne są racjonalne i merytoryczne decyzje


Szanowni Państwo, odnosząc się do reakcji niektórych Mieszkańców w mediach na moją wtorkową decyzję o nierekomendowaniu zamykania lubońskich szkół (placówek oświatowych), przekazuję kilka informacji.

Staram się, aby każda moja decyzja, w tym przede wszystkim dotycząca kwestii związanych z życiem i zdrowiem Mieszkańców, była decyzją racjonalną. A zatem, każdą decyzję podejmuję w oparciu o merytoryczne przesłanki i opinie zespołu kompetentnych osób. Decyzję o zamknięciu szkół rozważałam od pierwszej chwili uzyskania informacji o postanowieniu Prezydenta Poznania. Analizowałam decyzje władz we wszystkich miastach, w których pojawiły się ogniska koronawirusa, w których zamykano jedynie poszczególne szkoły, i to w konkretnie uzasadnionych przypadkach. Brałam pod uwagę bliskość Puszczykowa i Mosiny oraz podejmowane tam działania.

We wtorek 10 marca dysponowałam informacjami uzyskanymi od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Starosty Powiatu Poznańskiego oraz Wojewody Wielkopolskiego o braku wskazań sanitarnych do zamknięcia szkół na ten dzień. Konsultowałam decyzję z lekarzami, którzy nie dawali jednoznacznej odpowiedzi. Zwrócono mi uwagę, abym opierała się przede wszystkim na stanowisku Sanepidu. Podczas pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego z udziałem dyrektorów szkół i przedszkoli ścierały się różne opinie, ale moja decyzja była oparta o wypracowane wspólne stanowisko. Z treści komunikatu, jaki opublikowałam 10 marca, w tym w części: "Rodziców proszę o przygotowanie się na decyzję o ewentualnym zamknięciu placówki oświatowej i opiekuńczej" jasno wynika, iż nie rekomendując zamknięcia szkół w tym dniu, chciałam przygotować Państwa na taką ewentualność. Do późnych godzin nocnych 10 marca trwały moje konsultacje z lekarzami. Uzyskałam m.in. opinię, iż moja decyzja o zamknięciu szkół musi być poparta argumentami autorytetów sanitarnych. Takimi w dniu 10 marca nie dysponowałam. Analizowałam konsekwencje zamknięcia szkół dla rodziców, gdyż nie chciałam, aby moja przedwczesna decyzja, przy braku decyzji o zasięgu ogólnokrajowym, doprowadziła do zbyt wczesnego wykorzystania przez nich dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przewidzianego w specustawie na okres nie dłuższy niż 14 dni.

Idąc tym tokiem rozumowania, po zapoznaniu się z samego rana 11 marca z treścią stanowiska Głównego Inspektora Sanitarnego, popierającego zamknięcie szkół oraz podobną opinią Ministra Zdrowia, już w godzinach porannych podjęłam decyzję o zamknięciu lubońskich placówek oświatowych. Przygotowałam treść oświadczenia o zamknięciu placówek, skonsultowanego z radcą prawnym, które chciałam opublikować niezwłocznie po zwołanym na godz. 12:00 posiedzeniu Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Moja poranna decyzja 11 marca nie była powodowana strachem przed utartą wizerunku ani względami politycznymi (bo zrobił tak ktoś inny). Motywowała ją tylko i wyłącznie troska o bezpieczeństwo i zdrowie Mieszkańców. Jak Państwo wiecie, uprzedziła mnie decyzja Rządu, opublikowana o godz. 11:00.
Podejmując decyzje zawsze słucham głosu Mieszkańców, których opinie niejednokrotnie bywają bardzo przydatne. Jakim jednak byłabym burmistrzem, gdybym decydowała pod wpływem strachu o to, że pod moim komunikatem będę musiała czytać negatywne komentarze. Pomimo, że część z Państwa tak nie uważa, staram się być jednocześnie burmistrzem odważnym i rozważnym. Podejmując decyzję o niezamykaniu szkół, miałam świadomość negatywnych reakcji, ale jednocześnie byłam pewna takich samych reakcji, gdyby moja decyzja byłaby odwrotna. Osobiście byłam świadkiem wzburzenia rodzica ucznia szkoły poznańskiej na wieść o decyzji Prezydenta Poznania. Uwierzcie mi Państwo, to co usłyszałam było jeszcze gorsze, aniżeli epitety, które przeczytałam o sobie na Facebooku.

Szanowni Państwo, to były dwa gorące dni. Bardzo dziękuję wszystkim głosom, które znając moją decyzję z wtorku, podawały mi konkretne argumenty, prosząc o ponowne ich rozważenie.

Obiecuję Państwu, że tak jak do tej pory, będę dla Państwa pracowała od rana do nocy, będę wsłuchiwała się we wszystkie merytoryczne opinie i będę starała się, by każda kolejna decyzja była również wyważona i rozsądna. Zapewniam Państwa, że sytuacja w Luboniu znajduje się pod kontrolą władz miasta i odpowiedzialnych służb.
Mam również nadzieję, że w tym trudnym i wymagającym dla nas czasie będziemy prawdziwie odpowiedzialni i solidarni, mając na uwadze bezpieczeństwo swoje, swoich najbliższych i wszystkich Mieszkańców Naszego Miasta.środa, 4 marca 2020

MIESZKAMY W LUBONIU – TUTAJ PŁAĆMY PODATKI


Budżet Lubonia, podobnie jak budżety wszystkich miast i gmin w Polsce zależy w dużej mierze od dochodów mieszkańców. Aż 38% płaconego przez nas co roku podatku dochodowego wraca do miejskiej kasy, pozwalając sfinansować licznie realizowane przez luboński samorząd przedsięwzięcia. Drogi Mieszkańcu, aby to uczynić, nie musisz być zameldowany w Luboniu – wystarczy że tutaj mieszkasz!

👇Co zrobić by mój podatek został w Luboniu?

Mieszkam tu i jestem tu zameldowany lub nie będąc tu zameldowany wskazuję Luboń, jako miejsce mojego zamieszkania.
Wystarczy, że zrobię to w rocznym zeznaniu podatkowym, wpisując adres luboński, jeśli taki jest mój adres aktualnego zamieszkania w ostatnim dniu rozliczanego roku podatkowego. Nie potrzeba dodatkowego załącznika.
Adres zamieszkania nie musi być tożsamy z adresem zameldowania. W deklaracji podatkowej wskazuje się adres zamieszkania, nie zameldowania.
Jeśli chcę zgłosić zmianę miejsca zamieszkania w ciągu roku podatkowego, wypełniam formularz ZAP-3, lub CEIDG-1 jeśli prowadzę działalność gospodarczą.
Składam lub przesyłam dokumenty do Urzędu Skarbowego Poznań – Wilda.

Proszę, miejmy wszyscy pozytywny wpływ na kształt budżetu Lubonia 

Szczegóły na stronie: http://lubon.pl/contents/content/15/2804