wtorek, 19 lipca 2011

Szkoły w Luboniu bogatsze o dodatkowe środki

Dzięki staraniom pracowników Urzędu Miasta oraz dyrektorów lubońskich pozyskano dodatkowe pieniądze dla lubońskiej oświaty. To kwota ponad 400.000 PLN na wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych w Luboniu, pozyskana w ramach priorytetu IX PO Kapitał Ludzki. W ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych uczniowie skorzystają m. in. z gimnastyki korekcyjnej, dodatkowych godzin nauki j. angielskiego, zajęć artystycznych oraz zajęć z logopedą.
Miasto uzyskało także fundusze w ramach programu Radosna Szkoła. Szkoły podstawowe otrzymają ok 10.000 na zakup wyposażenia świetlic i pomoce dydaktyczne.
Ponadto w ramach programu Zagrajmy o sukces – gimnazja będą realizowały blok zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych.

Małgorzata Matysiak

Poznań zwleka - Luboń czeka

Mimo iż nasze miasto jest w 100% przygotowane do integracji wszystkich linii autobusowych, następują kolejne opóźnienia w zakresie pełnej integracji komunikacji autobusowej w ramach porozumienia z ZTM. Z informacji przesłanych do Urzędu Miasta Luboń przez Zarząd Transportu Miejskiego wynika, że "projekt zmiany porozumienia międzygminnego z Gminą Komorniki w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, od którego zależy termin całkowitej integracji komunikacji Lubonia i części Gminy Komorniki, nie znalazł się w programie najbliższej sesji Rady Miasta Poznania (12 lipca). Prawdopodobnie znajdzie się w porządku obrad kolejnej sesji Rady Miasta Poznania w dniu 30 sierpnia br. W związku z powyższym termin wejścia w życie zintegrowanej komunikacji nie nastąpi w dniu 1 września br."

Małgorzata Matysiak

poniedziałek, 18 lipca 2011

Nie zapominamy o strefach lotów F-16

13 lipca Burmistrz Dariusz Szmyt wziął udział w zorganizowanym na jego prośbę spotkaniu z dowódcą 31. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Krzesinach. Płk. Cezarym Wiśniewskim.
Na spotkaniu zaprezentowano działania samorządu lubońskiego w kwestii regulacji stref ograniczonego użytkowania dla samolotów F-16. Burmistrz zaprezentował roszczenia mieszkańców oraz dążenie do stałej regulacji stref.
Pod koniec maja Miasto Luboń wygrało w pierwszej instancji ze Skarbem Państwa kwotę 890.506,00 PLN z ustawowymi odsetkami od dnia 27.12.2005 roku. Płk. Wiśniewski przyznał, że znany jest problem hałasu, na który uskarżają się nie tylko mieszkańcy Lubonia. Omówił także dotychczasowe działania, których celem jest zmiana trajektorii lotów F-16 by przelot nad miastem był jak najmniej uciążliwy. Dlatego 31. Baza Lotnictwa Taktycznego zwróciła się do Wojskowego Zarządu Infrastruktury z prośbą o podjęcie działań celem wyznaczenia stref. Ponadto Burmistrz uzyskał zapewnienie, że strefy zrzutu paliwa nie znajdą się nad naszym miastem oraz, że F-16 wbrew powszechnej opinii nie używają nad terenami zabudowanymi dopalaczy. Hałas jest powodowany odchyleniem skrzydeł towarzyszącym przy wykonywaniu manewrów.
Zaplanowano kolejne robocze spotkanie na sierpień tego roku.

Małgorzata Matysiak