Kandydat na Burmistrza Lubonia 2024

Kandydat na Burmistrza Lubonia 2024 KWW Forum Obywatelskie Luboń

Chcę dalej być Burmistrzem Lubonia – będę kandydowała w tegorocznych wyborach samorządowych

Miasto Luboń to moje miejsce na ziemi - mówiłam tak, gdy po raz pierwszy starałam się o stanowisko Burmistrza i mówiłam tak, gdy ubiegałam się o reelekcję. Tutaj mieszkam od urodzenia, tutaj chodziłam do szkoły, tu się wychowałam, tu jest moja rodzina.

Traktuję Luboń jak dom, nasz wspólny dom.

Praca na rzecz Lubonia i Was, daje mi zarówno satysfakcję, jak i energię do działania w kolejnych latach. Dlatego też, chciałabym oficjalnie ogłosić, że będę ubiegała się o stanowisko Burmistrz Miasta Luboń w wyborach samorządowych, które odbędą się 7 kwietnia tego roku.

Przyznam, że mijająca kadencja nie była łatwa, a jako włodarze Miasta musieliśmy mierzyć się z trudnymi zdarzeniami: najpierw z pandemią koronawirusa, a później z wojną w Ukrainie. Wydarzenia te przyczyniły się do wzrostu inflacji, która nie tylko dotknęła prywatne gospodarstwa, ale także poważnie wpłynęła na budżet Miasta. Dodatkowo zmiany podatkowe, doprowadziły do ograniczenia źródła dochodów naszego samorządu. Mimo tych trudności, udało nam się utrzymać, a nawet przyspieszyć tempo niektórych inwestycji w Luboniu. Wiele z nich było możliwe do zrealizowania dzięki dofinansowaniom – w ciągu dwóch kadencji pozyskaliśmy na nie ponad 94 miliony złotych.

Aby przypomnieć, jak Luboń zmienił się w ciągu ostatnich 9 lat, pozwólcie, że wymienię najważniejsze inwestycje:

  • budowa nowego budynku Przedszkola nr 1,
  • rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 4,
  • budowa parkingu Park&Ride przy dworcu kolejowym,
  • budowa al. Jana Pawła II, ul. Wschodniej, ul. Rydla, ul. Długiej, ul. Brzozowej, ul. Jaśminowej, ul. Juranda, ul. Wierzbowej, ul. Chabrowej, ul. Tuwima, ul. Cichej, budowa odcinka ul. Kurowskiego i ul. Dojazdowej, remont ul. Kościuszki, remont części ul. Żabikowskiej,
  • zagospodarowanie Wzgórza Papieskiego, m.in. skatepark,
  • powstanie nowych boisk sportowych, placów gier i zabaw, plaży miejskiej, skwerów i zieleńców,
  • zakup 13 nowych autobusów,
  • budowa nowych mieszkań socjalnych i komunalnych,
  • powstanie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz Centrum Wsparcia i Pomocy Rodzinie.

Dzięki uzyskanym dotacjom już niedługo rozpoczniemy prace przy budowie ulic Buczka i Żeromskiego oraz dokończymy brakujące fragmenty ulic Kurowskiego i Przemysłowej. W drugiej połowie tego roku rozpoczniemy budowę ul. Nowiny, poprzez ułożenie na niej płyt betonowych. Na wszystkie te inwestycje mamy zarezerwowane środki w budżecie Miasta.

Zdaję sobie sprawę z tego, że lista ta nie wyczerpuje wszystkich potrzeb jakie mamy, jako mieszkańcy Lubonia. Zapewniam Was jednak, że w trzeciej kadencji nie zamierzam zwolnić tempa i zrealizuję plany inwestycyjne i projekty społeczne, nad którymi już pracujemy.

Dziękuję Wam za dotychczasową współpracę - to zaszczyt dla Was pracować. Liczę na Wasze wsparcie 7 kwietnia podczas wyborów samorządowych. Jestem przekonana, że wspólnie zdziałamy jeszcze więcej.

Sfinansowano ze środków KWW Forum Obywatelskie Luboń

BURMISTRZ MIASTA LUBOŃ

Od 2014 roku pełnię funkcję Burmistrza Miasta Luboń. Pomocne w wykonywaniu moich obowiązków jest wykształcenie prawnicze i doświadczenie w pracy radcy prawnego. Duże znaczenie ma czteroletnia działalność jako radna Rady Miasta Luboń. Odpowiadając za całokształt pracy Urzędu Miasta i funkcjonowanie wszystkich jednostek miejskich, dzielę obowiązki z dwoma Zastępcami Burmistrza. Więcej na temat mojej pracy na stanowisku Burmistrza Miasta Luboń znajdą Państwo w artykule pt. „Jeszcze więcej dla Lubonia".

RADCA PRAWNY

Obejmując stanowisko Burmistrza Miasta byłam zobowiązana zakończyć działalność gospodarczą, zamykając kancelarię radcy prawnego, którą prowadziłam od 2005 roku Wykonywałam zawód radcy prawnego po ukończeniu Wydziału Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Jako prawnik obsługiwałam głównie podmioty gospodarcze. Wcześniej pracowałam w Departamencie Zarządzania Ryzykiem i Departamencie Prawnym BZ WBK S.A. w Poznaniu. Zajmowałam się obsługą rynku kapitałowego w jednej z renomowanych, poznańskich kancelarii prawnych. Dzięki wykształceniu i doświadczeniu prawniczemu, praca wymagająca dobrej znajomości przepisów prawnych, ich rozumienia i stosowania, nie jest dla mnie trudnością.

RADA MIASTA LUBOŃ

Byłam radną Rady Miasta Luboń kadencji 2010-2014, pracując w Komisji Komunalnej i kierowanej przeze mnie Komisji Organizacyjno–Prawnej. Współinicjowałam stworzenie Rady Seniorów w Luboniu i aktywnie uczestniczyłam w jej powoływaniu. Z mojej inicjatywy opracowano mapę miejsc niebezpiecznych w Luboniu, które są regularnie patrolowane przez służby miejskie oraz rozpoczęto współpracę z radami Osiedla Świerczewo w sprawie budowy ścieżki rowerowej wokół stawu Edy (Szachty). Jako radna aktywnie włączyłam się w pracę nad projektem Programu Stypendialnego wspierania uzdolnionych dzieci i młodzieży Miasta Luboń. Pracowałam w zespole wdrażającym Program Karta Dużej Rodziny w Luboniu. Kierowałam pracami nad zmianą Statutu Miasta.

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM „REGETÓW” W POZNANIU

Jako wolontariusz – opiekun osób niepełnosprawnych działam od 1986 roku, w tym od 2002 roku jako Członek Zarządu Stowarzyszenia „Regetów”. Stowarzyszenie zajmuje się osobami chorymi na dystrofię mięśni i porażenie mózgowe. Organizujemy wyjazdy wakacyjne dla niepełnosprawnych oraz dzieci i młodzieży z ubogich rodzin. Dbamy o integrację tych osób.

Wieloletnia praca społeczna nauczyła mnie szacunku dla ludzi i dała mi umiejętność łatwego nawiązywania kontaktu z mieszkańcami.

RADA RODZICÓW

Jestem matką trojga, dziś już dorosłych, dzieci i naturalnym było dla mnie włączanie się w prace rady rodziców w przedszkolu i Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 im. Augusta hr. Cieszkowskiego w Luboniu. Efektem działań Rady, którą przez pewien czas również kierowałam był zakup tablic interaktywnych, zestawów multimedialnych i szafek ubraniowych. Angażowałam się w promowanie szkoły w powiecie poznańskim poprzez współorganizowanie obchodów 200–lecia urodzin patrona szkoły, Augusta hr. Cieszkowskiego.

DYŻURY DLA MIESZKAŃCÓW W URZĘDZIE MIASTA LUBOŃ 

w poniedziałki od 9.30 do 16.00
tel. 61 813 01 41, 61 813 00 11
fax 61 813 00 97 
e-mail: office@lubon.pl