poniedziałek, 21 maja 2018

Opinie ekspertów decydują o kształcie skrzyżowania

Szanowni  Mieszkańcy!
W związku z akcją plakatową protestujących przeciwko projektowi budowy skrzyżowania ul. Długiej z ul. Żabikowską i jednoczesnego zlikwidowania skrzyżowania ul. Uroczej z ul. Żabikowską, podaję powody wyboru projektowanego rozwiązania, z których każde jest zgodne z obowiązującym prawem.
Każdy projekt budowy drogi musi być zaopiniowany pod względem geometrii drogi i organizacji ruchu przez Wydział Dróg i Gospodarki Przestrzennej Starostwa Powiatowego w Poznaniu. Opiniuje on projekty budowlane dróg dla wszystkich 17 gmin Powiatu Poznańskiego, dzięki temu posiada największe doświadczenie pozwalające ocenić dokumentację projektową pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego. Doświadczenie większe aniżeli Burmistrz, urzędnicy Miasta Luboń, czy inne osoby.


Projektant budowy ul. Długiej opracował dwa warianty rozwiązania skrzyżowania ulic Żabikowska -Długa – Urocza. Do dalszych prac projektowych Starostwo Powiatowe w Poznaniu zarekomendowało wariant zakładający zlikwidowanie skrzyżowania ul. Uroczej z ul. Żabikowską i budowę skrzyżowania ul. Żabikowska z ul. Długą, jako rozwiązanie korzystniejsze z powodu:
- lepszej czytelności skrzyżowania,
- bezpieczniejszej komunikacji pieszej,
- zbierania przez ul. Długą ruchu samochodowego z większego obszaru miasta.
W związku z kolejnymi pismami części mieszkańców do Starosty Powiatowego Jana Grabkowskiego, Starosta dodatkowo skierował omawiany projekt do rozpatrzenia przez działający przy Staroście Zespół ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele m. in:
- Wydziału Dróg
- Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji
- Zarządu Dróg Powiatowych.
Zespół uznał oba warianty za zgodne z przepisami prawa. Jako korzystniejszy uznał wariant budowy skrzyżowania ul. Żabikowska-Długa (czyli ten, przeciwko któremu skierowany jest obecny protest), podnosząc argument czytelności skrzyżowania, ruchu na wprost po drodze utwardzonej oraz bezpieczniejszego ruchu pieszych.
Dodatkowo, zgodnie z zaleceniem Zespołu, skrzyżowanie ul. Uroczej i ul. Długiej będzie skrzyżowaniem wyniesionym, równorzędnym, co pozwoli na uspokojenie ruchu i zapewni pierwszeństwo wlotu ul. Uroczej.
Podsumowując, oba rozpatrywane warianty skrzyżowania ul. Żabikowska – Urocza – Długa są zgodne z prawem, a zatem bezpieczne. Zdecydowano o wyborze rozwiązania, jako korzystniejszego w opinii projektanta, Starosty Poznańskiego - Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej oraz Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy Starostwie Powiatowym.
Żaden burmistrz, czy mieszkaniec nie zna się na wszystkim. Dlatego, aby podjąć właściwą decyzję, musi opierać się na opinii fachowców. Co ważne, Starostwo Powiatowe jest odrębną instytucją, jest więc w stanie niezależnie od lokalnej presji mieszkańców lub opinii burmistrza – wydać ekspertyzę, która będzie najkorzystniejsza dla mieszkańców korzystających z tego skrzyżowania.
Jako Burmistrz, nie mogę, jakkolwiek bym chciała, przychylać się do wszystkich opinii mieszkańców. Muszę bowiem zadbać o bezpieczeństwo użytkowników projektowanego skrzyżowania – a taką gwarancję daje mi opinia niezależnych ekspertów.
Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń

PLAŻA MIEJSKA ZAPRASZA OD 2 CZERWCA!

Już 2 czerwca Otwarcie plaży miejskiej w Luboniu! Zaczynamy zajęciami fitness, potem animacje dla dzieci przygotowane przez Bibliotekę, zajęcia sensoryczne, porady behawiorystów (psy i koty!). Zapowiedziały się lody tradycyjne i lemoniada  


Do zobaczenia! 🐶🐱🍦🏖️🎶

sobota, 19 maja 2018

MAJOWY PIKNIK INTEGRACYJNY

Dziękuję Lubońska Petanka i LOSIR Luboń za organizację i wszystkim, w tym uczestnikom za wspaniałą atmosferę na Majowym Pikniku Integracyjnym.

piątek, 18 maja 2018

WSPOMAGAMY MAMY BLW!

Propozycja dla młodych rodziców - dowiedzcie się więcej o BLW podczas spotkania w Bibliotece Miejskiej, już w najbliższy poniedziałek!

czwartek, 17 maja 2018

Zakup dwóch nowych autobusów dla Lubonia!


Podpisano umowę pomiędzy Translubem i Solaris Bus & Coach S.A. na zakup dwóch fabrycznie nowych, 12-metrowych autobusów klasy MAXI, na łączną kwotę 2 285 340 zł. Autobusy napędzane nowoczesnymi i ekologicznymi silnikami spełniającymi normę czystości spalin min. EURO-6.
Zakup zostanie sfinansowany dzięki w ramach 13-milionowego dofinansowania, które Miasto otrzmało w ubiegłym roku.Więcej informacji: http://lubon.pl/contents/content/15/1823

OTWARCIE PLAŻY MIEJSKIEJ

Już za nieco ponad dwa tygodnie spotkamy się na Otwarcie plaży miejskiej w Luboniu - też nie możecie się doczekać?

środa, 16 maja 2018

ROZWÓJ ZIELENI W NASZYM MIEŚCIE


W 2014 roku deklarowałam, że poza infrastrukturą miejską, jednym z najważniejszych zadań mojej kadencji jako Burmistrza Miasta Luboń będzie ROZWÓJ ZIELENI. Wiedziałam, że to niełatwe zadanie, ponieważ Luboń wymaga rozwoju w wielu aspektach – w tym przede wszystkim w zakresie budowy dróg i chodników. I na to położyłam główny nacisk. Mimo tego, wygospodarowałam środki na zieleń, zatrudniłam OGRODNIK MIEJSKĄ, z którą rozpoczęliśmy intensywne prace nad rewitalizacją istniejących skwerów, a także projektowaniem nowych przestrzeni zielonych. Efekty naszych działań już są widoczne. A ambitne plany na przyszłość prezentuję w kwietniowym wydaniu IML: http://lubon.pl/contents/content/37/2095

https://www.facebook.com/machalskamalgorzata/videos/984544521709231/

DZIEŃ DZIECKA W PARKU PAPIESKIM

Nie macie jeszcze planów na Dzień Dziecka? Zapraszamy do Parku Papieskiego! 


piątek, 11 maja 2018

Kącik malucha w Urzędzie Miasta!

Kącik malucha w Urzędzie Miasta wzbogacił się o łosia, przekazanego przez Factory Luboń. Trzy inne trafiły do Biblioteka Miejska w Luboniu i przedszkoli. 
poniedziałek, 7 maja 2018

KOLEJNE DOFINANSOWANIE!


Zaczynamy tydzień dobrymi informacjami.  Miasto Luboń otrzymało dotację w wysokości 1,8 mln zł na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 2. Całość kosztów projektu to 2,1 mln zł. Umowa zostanie podpisana w drugim kwartale 2018 roku, natomiast inwestycja zostanie wykonana w przyszłym roku.


Dzień Pamięci Polek i Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę

Dzisiaj obchodzimy Dzień Pamięci Polek i Polaków Represjonowanych przez III Rzeszę. Takie uroczystości sprawiają, że pamięć o ludziach, których życie legło w gruzach wiele lat temu - nadal pozostaje żywa. Niezwykle ważnym jest, aby obchodzić takie dni, rocznice, święta - aby kolejne pokolenia nie zapomniały o naszej historii i lepiej mogły zrozumieć tożsamość narodową Polaków.

piątek, 4 maja 2018

Dzień strażaka

Strażacy, dzisiaj Wasz dzień! Dziękujemy za wszystkie sytuacje, w których uratowaliście nasze życia, domy, wszystko to, co jest dla nas ważne. Wasza odwaga i chęć pomocy są nieocenione. Życzymy Wam jak najwięcej bezpiecznych akcji.

NIE DLA CYRKU!

Rozrywka tak, ale nie kosztem zwierząt. Nie zgadzam się na wykorzystywanie ich w cyrku. Nie popieram przyjazdu cyrku do Lubonia. Rozstawi się on na prywatnej działce, więc Miasto Luboń nie miało możliwości zakazania tego procederu.

środa, 2 maja 2018

WYSTAWA MÓJ LUBOŃ!

Polecamy wystawę! Już jutro o 13:30 wielkie otwarcie.  Zapraszamy na plac Bojanowskiego!


DZIEŃ FLAGI

Szanujmy flagę Polski, korzystajmy z prawa używania naszych narodowych barw.Cieszmy się Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.