piątek, 18 października 2013

Z inicjatywy radnego Wolniewicza - wracamy do tematu lotów F-16

W związku z wzmożonymi i coraz częstszymi lotami samolotów F-16 (zwłaszcza w porze nocnej) nad naszym miastem, co się przełożyło na liczne skargi lubonian, z inicjatywy Pawła Wolniewicza Komisja Ochrony Środowiska skierowała wniosek do Burmistrza Dariusza Szmyta o zaproszenie na jedną z najbliższych sesji Rady Miasta dowódcę lotniska w Krzesinach, względnie jego pełnomocnika. Zaproszenie to ma na celu uzyskanie przez radnych odpowiedzi na szereg pytań dotyczących szkód wyrządzanych przez lotnisko, związanych z jego działalnością, a przede wszystkim znalezienie rozwiązania, które pozwoli ograniczyć nadmierny hałas spowodowany lotami F-16 nad naszym miastem.

Jednocześnie w najbliższym czasie, w sprawie uciążliwości lotniska w Krzesinach dla mieszkańców naszego miasta – jest zaplanowane spotkanie Pawła Wolniewicza z Posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej – Tadeuszem Dziubą. Efektem tego spotkania ma być ewentualne złożenie przez Posła Dziubę stosownej interpelacji w Sejmie.