niedziela, 27 lutego 2022

Luboń dla UkrainyKomunikat

Drodzy mieszkańcy, 

przekazuję aktualne informacje po wideokonferencji Starosty Poznańskiego Jana Grabkowskiego wraz z wszystkimi wójtami i burmistrzami gmin powiatu poznańskiego z Wojewodą Wielkopolskim oraz szefami służb szczebla wojewódzkiego.

🔵🟡Tematem spotkania była koordynacja działań administracji rządowej oraz samorządowej związanej z przygotowaniem do udzielenia pomocy uchodźcom z Ukrainy, którzy przybywają do naszego regionu oraz organizacji pomocy humanitarnej dla obywateli Ukrainy, którzy pozostali na terytorium swojej ojczyzny.

🔵🟡Status prawny uchodźców z Ukrainy. 

Każdy obywatel Ukrainy, który przekroczył granicę ukraińsko-polską od 24 lutego 2022 roku przebywa legalnie na terytorium Polski i jest pod opieką państwa.  Jeżeli wjechał na podstawie ważnego paszportu, który został odnotowany przez Straż Graniczną pozostaje pod opieką Państwa Polskiego tj. ma prawo do uzyskania pomocy w zakwaterowaniu (wraz z wyżywieniem, pomocą medyczną i socjalną). 

Aby z tej pomocy skorzystać obywatele Ukrainy muszą skierować się  do punktu informacyjnego lub recepcyjnego organizowanego przez wojewodę lub zgłosić do urzędu gminy. Samorząd skontaktuje taką osobę z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu (dalej WCZK), które kieruje do miejsca zakwaterowania.

Dyżurni Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

☎️tel.: 61 854 99 00, 61 854 99 10

☎️fax: 61 854 99 20, 61 852 73 27

📧e-mail: czk@poznan.uw.gov.pl

Jeżeli obywatel Ukrainy przekroczył granicę bez ważnego paszportu lub bez dokumentów, a także jeżeli nie uzyskał potwierdzenia wjazdu na teren Polski musi udać się do Placówki Straży Granicznej w Poznaniu celem potwierdzenia swojego pobytu.

Dane teleadresowego Placówki Straży Granicznej Poznań-Ławica:

ul. Bukowska 285 Poznań (lotnisko Poznań-Ławica)

☎️tel. 61 8611300; 618611305; 

📧e-mail: poznan@strazgraniczna.pl

Obecnie w Poznaniu na terenie Dworca Głównego działa Punkt Informacyjny, w którym obywatele Ukrainy uzyskają pomoc w zakwaterowaniu oraz wszelkie niezbędne wsparcie i informacje. 

Punkt działa w godzinach od 8.00 do 22.00. Od poniedziałku 28.02.2022 r. uruchomiona zostanie specjalna infolinia dla uchodźców z Ukrainy +48 61 850 87 77 dostępna w godzinach 8.00-20.00. 

Dedykowany adres 📧 e-mail: cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl

Informacje dla ukraińskich obywateli znajdują się także na stronie: www.migrant.poznan.uw.gov.pl

Obecnie na terenie Wielkopolski działa wyłącznie Punkt Informacyjny. W ciągu kilu dni ma powstać Punkt Recepcyjny, który będzie pomagał w rejestracji pobytu uchodźców na terenie Polski.

WAŻNE!

Mieszkańcy naszego powiatu, którzy chcą przyjąć uchodźców do swoich domów bądź posiadanych nieruchomości, muszą liczyć się z faktem, iż obecnie rząd nie przewiduje pokrywania kosztów udostępnienia przez nich lokali. Wojewoda zapewnia zakwaterowanie z wyżywieniem w przygotowanych ośrodkach. Pomocy finansowej w tym zakresie nie może udzielić również samorząd gminny ponieważ zabraniają tego przepisy prawa. Rząd zadeklarował przyjęcie w niedalekiej przyszłości specjalnej ustawy określającej systemowe zasady udzielania pomocy uchodźcom.

Samorząd gminny będzie koordynował udzielanie pomocy poprzez organizację zbiórek, pomoc w zakwaterowaniu we współpracy z wojewodą lub darczyńcami. W przyszłości udzieli wsparcia wg potrzeb – w przypadku zajęć szkolnych dla dzieci z terenu Ukrainy.

🔵🟡Opieka zdrowotna

Rząd deklaruje, iż każdy obywatel Ukrainy, którego wjazd od 24.02 został odnotowany przez Straż Graniczną, będzie mógł korzystać ze świadczeń medycznych Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) oraz szpitalnej. Dlatego tak ważnym jest dopełnienie formalności po przybyciu uchodźców na teren Polski. 

🔵🟡Organizacja pomocy humanitarnej.

Państwo Polskie planuje organizację pomocy humanitarnej na dwóch poziomach – lokalnym i centralnym.

Poziom lokalny – organizowany i zarządzany przez samorząd gminny i powiatowy. Wójtowie i Burmistrzowie gmin powiatu poznańskiego zadeklarowali utworzenie w każdym mieści i gminie magazynu zbiórki pomocy humanitarnej dla uchodźców, którzy znaleźli się na ich terenie. 

Każda gmina tworzy swój bank ofert pomocy. Na stronach internetowych urzędów miast, gmin i powiatu podane są adresy mailowe służące do kontaktu dla osób chcących zaoferować pomoc. W Luboniu jest to adres: ukraina@lubon.pl. 

Uwaga!

Osoby fizyczne i podmioty gospodarcze, które chcą wesprzeć pomoc humanitarną dla mieszkańców Ukrainy, którzy pozostali w swej ojczyźnie winni zgłosić do gminy chęć udzielenia takiej pomocy, określając jej szczegóły. 

Zbierane są: żywność o długim terminie ważności, niewymagająca specjalnych warunków transportowania, najlepiej nowe: koce, śpiwory, odzież jak również środki czystości i higieny. 

W miarę pozyskania danych zamieszczać będziemy informację o zdefiniowanych potrzebach strony ukraińskiej. 

Gmina przekazuje zebrane dary poprzez magazyn powiatowy do magazynu wojewody. 

Wojewoda przekazuje zebraną pomoc do magazynu centralnego Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, która jest jedynym podmiotem organizującym konwój humanitarny na terytorium Ukrainy.

Nie ma możliwości organizacji samodzielnego transportu pomocy humanitarnej na terytorium Ukrainy.

🔵🟡Edukacja, pomoc społeczna, zatrudnienie. 

Trwają przygotowania do objęcia przybyłych dzieci zajęciami szkolnymi organizowanymi przez przedszkola i szkoły. 

Przygotowywane rozwiązania prawne mają uregulować kwestie zasad udzielania pomocy społecznej uchodźcom a także umożliwić podjęcie w przyszłości pracy na terenie Polski.

poniedziałek, 21 lutego 2022

SKUTKI WICHURY

Dziękuję za zaangażowanie wszystkim osobom pracującym podczas usuwania skutków wichur w Luboniu, a szczególnie strażakom🚒 z OSP Luboń i sąsiednich gmin oraz z Państwowej Straży Pożarnej.  

Pogoda💨 obeszła się z Luboniem na szczęście łagodnie. Strażacy interweniowali w sobotę 4️⃣7️⃣ razy, w niedzielę 6️⃣ razy. Większość interwencji dotyczyła nadłamanych lub powalonych drzew🌳🌲. Obyło się bez ofiar w ludziach, poważnych obrażeń i zerwanych dachówśroda, 16 lutego 2022

Inwestycje miejskie

 Drodzy Mieszkańcy, pomimo zmniejszenia dochodów samorządów, wskutek wprowadzonych zmian podatkowych, zabezpieczyliśmy w tegorocznym budżecie Miasta na realizacje potrzebnych nam inwestycji, rekordową kwotę ponad 2️⃣9️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣ 0️⃣0️⃣0️⃣ zł. 

✅Większość z tych środków, tj. 15 400 000 zł, zostanie przeznaczone na budowę lub remont infrastruktury drogowej. Bez wątpienia najważniejszą, a zarazem najtrudniejszą inwestycją w tym roku będzie kompleksowa przebudowa ul. Kościuszki, która powinna rozpocząć się w II kwartale bieżącego roku. 

✅Poza budową dróg, Miasto w 2022 roku zakończy prace związane z rozbudową Szkoły Podstawowej nr 4, budową Domu Włodarza oraz budową boiska wielofunkcyjnego przy ul. Konarzewskiego. W tym roku rozpoczną się również prace związane z budową budynku komunalnego, a także rozwojem kanalizacji deszczowej. 

✅Oprócz inwestycji, które będą realizowane w 2022 roku, jednocześnie rozpoczynamy prace projektowe, związane zarówno z rozwojem infrastruktury drogowej, jak i unowocześnieniem dostępnej w naszym mieście oferty przedszkolnej, planując nowy budynek w miejsce wysłużonego obiektu przedszkola nr 5. 

✅Nie zapominamy o projekcie rozbudowy ścieżek rowerowych, czy też o ułatwieniu w dostaniu się na dworzec kolejowy licznym mieszkańcom osiedla nad Wartą poprzez przejście podziemne przy ul. 3 Maja, na co wstępnie zgodziło się już PKP oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich. Oczywiście są to tylko projekty i na ich realizację potrzebujemy czasu, ale wykonany projekt to pierwszy, konkretny i niezbędny krok w kierunku przyszłej budowy. Tak było w przypadku otwartego niedawno skateparku, rozbudowywanej obecnie Szkoły Podstawowej nr 4, czy przebudowy ul. Kościuszki, która zacznie się w tym roku.

✅Wszystkie planowane na ten rok inwestycje znajdą Państwo na stronie: 👉https://lubon.pl/news/content/3751