piątek, 4 maja 2018

NIE DLA CYRKU!

Rozrywka tak, ale nie kosztem zwierząt. Nie zgadzam się na wykorzystywanie ich w cyrku. Nie popieram przyjazdu cyrku do Lubonia. Rozstawi się on na prywatnej działce, więc Miasto Luboń nie miało możliwości zakazania tego procederu.