czwartek, 17 grudnia 2015

Luboń - miasto ludzi aktywnych

Koniec roku, który zbiega się z końcem pierwszego roku mojej pracy, skłania do podsumowań i refleksji. Dziś, chciałabym podzielić się spostrzeżeniem, jaki nasuwa mi się po odbytych licznych spotkaniach i współpracy z mieszkańcami - Luboń to miejsce, w którym mieszkają aktywni, kreatywni ludzie, o otwartych horyzontach, głowach i sercach. Szkoda, że jak zwykle osoby takie pozostają "cichymi bohaterami" naszej społeczności.

Śledzę pracę i podziwiam osiągnięcia wielu z nich. Począwszy od dzieci i młodzieży szkolnej. Mamy wśród nich zwycięzców olimpiad przedmiotowych, konkursów artystycznych, dyscyplin sportowych. To efekt ich wielkiego zaangażowania, ale również ogromnego wysiłku nauczycieli, trenerów. Aktywność naszej kadry nauczycielskiej i uczniów, ilość uroczystości, imprez, zawodów, konkursów i wystaw jest tak duża, że nie jesteśmy w stanie - ja, moi zastępcy i pracownicy, być w każdym miejscu. A praca na rzecz dzieci i młodzieży jest jednym z naszych priorytetów. W trosce o młodzież pracujemy nad systemem rozwoju sportu, przyznaliśmy stypendia dla osób szczególnie uzdolnionych, zapoczątkowaliśmy akcję "Stop dopalaczom", czy "Zdrowa draka o talerz dzieciaka". Na każdym z tych pól aktywności wspierają nas społecznicy czy partnerzy, dzielący się swoją wiedzą i umiejętnościami z ponadprzeciętnym zaangażowaniem. Widać jak ogromna jest rola rodziców i ich świadomość ewentualnego problemu. Wspierając rodziców planujemy kolejne tematyczne szkolenia dla rad rodziców.

Lubońskie rady to kolejna z płaszczyzn aktywności w mieście. Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Gospodarcza, powołana w tym roku Lubońska Rada Seniorów, zasypują nas pomysłami. Cieszę się, że możemy odpowiedzieć choć na część tych potrzeb, otwierając w tym miesiącu Dzienny Dom "Senior-Wigor".Wobec wyników konsultacji społecznych nie powstaną w Luboniu rady osiedli. Jednak istniejący potencjał może zostać wykorzystany dzięki zakładanemu uruchomieniu w połowie przyszłego roku budżetu obywatelskiego.

O tym potencjale świadczą prężnie działające w Luboniu organizacje społeczne. Są wśród nich podmioty o wieloletniej tradycji. Zawiązują się nieformalne grupy i rejestrują nowe podmioty, dla których chcemy tworzyć przestrzeń do działania. Ich inicjatywy, pomysły i osiągnięcia, takie jak choćby kolejna edycja renomowanego już Lubońskiego Biegu Niepodległości, tytuły mistrzów Polski dla lubońskich tenisistów stołowych, czy sukces, jakim jest otwarcie w grudniu w Luboniu Warsztatów Terapii Zajęciowej – to temat na kolejny artykuł.

źródło: Luboński Bieg Niepodległości


Małgorzata Machalska
Burmistrz Miasta Luboń