poniedziałek, 30 marca 2015

Zgłoszenia kandydatów do Rady SenioraNa VI sesji Rady Miasta została podjęta uchwała w sprawie powołania komisji ds. zaopiniowania kandydatów do Lubońskiej Rady Seniorów. Burmistrz Małgorzata Machalska zaprasza wszystkie zainteresowane osoby do składania kandydatur na Radnych do Rady Seniora. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej Miasta, a także w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Luboń.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 30 kwietnia 2015 roku.