piątek, 19 września 2014

Sceptycyzm wielu - mobilizuje mnie do pracy!Niedawno opisywałam Państwu działanie w sprawie dodatkowego przejścia pieszo - rowerowego pod wiaduktem nad ul. Powstańców Wlkp. 
Prosiłam mieszkańców Starego Lubonia o poparcie moich działań i o złożenie podpisu pod apelem o tunel pieszo-rowerowy w Luboniu. Dzięki pracy trójki kandydatów na radnych, zebraliśmy podpisy 557 osób, które popierają tą inicjatywę.
Spotkałam się ponownie z przedstawicielami PKP. Zostało już sprecyzowane, iż w miejscu wiaduktu nie jest możliwa budowa przejścia pieszo – rowerowego pod torami kolejowymi.

Pozostaje kwestią otwartą budowa takiego przejścia w ramach przyszłych inwestycji PKP  - co do lokalizacji oraz sposobu finansowania.

Dlatego złożyłam na ręce Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego Wojciecha Jankowiaka apel w sprawie wsparcia działań w kierunku budowy takiego przejścia, poparty przez kilkuset mieszkańców Lubonia.

Kolejnym krokiem, było złożenie interpelacji poselskiej w tej sprawie. Interpelacja została skierowana do Ministra Infrastruktury i Rozwoju przez posła na Sejm RP p. Jacka Tomczaka, który wspiera naszą inicjatywę:

http://sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=28661