wtorek, 23 września 2014

Rada Powiatu Poznańskiego

Planując budowę lokalnych dróg, miasto powinno pozyskiwać wszystkie możliwe na ten cel środki. Starając się o dofinansowanie z funduszy zewnętrznych, można zwiększyć swoje szanse wykazując posiadane gwarancje sfinansowania danej inwestycji z różnych źródeł.
Dlatego, śledząc 23 września 2014r. obrady Rady Powiatu Poznańskiego, z przyjemnością odnotowałam podjęcie przez radnych uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Luboń. Deklaracja będzie zrealizowana w przypadku pozyskania przez Luboń środków zewnętrznych na budowę lokalnych dróg.


Małgorzata Machalska


Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Luboń przedstawiał radnym Powiatu Poznańskiego Wicestarosta Poznański Tomasz Łubiński