poniedziałek, 5 października 2020

Umowa na Dom Włodarza podpisana

 ✅Dziś w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, podpisałam umowę na dofinansowanie projektu „Zachowanie, rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez przebudowę, rozbudowę i wyposażenie Domu Włodarza na cele instytucji kultury”. 

✅Projekt obejmuje odbudowę i rozbudowę budynku „Domu Włodarza” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a więc małą architekturą, stanowiskami postojowymi dla samochodów osobowych, miejscami na rowery, miejscami odpoczynku i rekreacji oraz drogami wewnętrznymi. 

✅Wstępna wartość projektu szacowana jest na 2,5 mln złotych z czego 1,6 mln pochodzić będzie ze środków unijnych.