poniedziałek, 27 lipca 2020

Kolejne dofinansowanie dla Lubonia

 Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego podjęto decyzję o przyznaniu dofinansowania na złożony przez Miasto Luboń projekt pt.: „Zachowanie rozwój i promocja dziedzictwa kulturowego Miasta Luboń poprzez przebudowę, rozbudowę i wyposażenie Domu Włodarza na cele instytucji kultury”. 

✅Projekt obejmuje odbudowę budynku „Domu Włodarza” wraz z infrastrukturą towarzyszącą, a więc małą architekturą, stanowiskami postojowymi dla samochodów osobowych, miejscami na rowery, miejscami odpoczynku i rekreacji oraz drogami wewnętrznymi. Plany zakładają również, że w odbudowanym Domu Włodarza będzie znajdował się m.in. Urząd Stanu Cywilnego. 

✅Wstępna wartość projektu szacowana jest na 2,5 mln złotych z czego 1,6 mln pochodzić będzie z środków unijnych.