piątek, 17 lipca 2020

Absolutorium za rok 2019

Na wczorajszej sesji radni Rady Miasta Luboń udzielili mi wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019. 

To wynik dobrej współpracy władz miasta z radnymi, pracownikami instytucji miejskich oraz mieszkańcami. Bez Państwa ogromnego poświęcenia i zaangażowania nie bylibyśmy w stanie zrealizować tylu zadań. 🤝

Dziękuję za udzielone mi zaufanie, a co najważniejsze - nie zwalniam tempa i rysuję kolejne, ambitne plany!