piątek, 8 maja 2020

Nowoczesna Myjnia na terenie Translubu

Nie każdy wie, ale na terenie naszego miejskiego przewoźnika - Translub Luboń powstaje automatyczna i ekologiczna myjnia autobusowa 🚍
Inwestycja była możliwa dzięki uzyskanemu przez miasto dofinansowaniu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, poddziałanie 3.3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania.
Koszt inwestycji to prawie 1.600.000 zł.
 Cieszymy się, że dzięki wsparciu ze środków zewnętrznych z Unii Europejskiej możemy unowocześniać i rozwijać transport miejski w Luboniu.