czwartek, 30 kwietnia 2020

Decyzja o otwarciu przedszkoli od 6 maja dotyczy Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 5, dla których Miasto Luboń jest organem prowadzącym❗️

Decyzja o otwarciu przedszkoli od 6 maja dotyczy Przedszkola nr 1 i Przedszkola nr 5, dla których Miasto Luboń jest organem prowadzącym❗️

Otwarcie przedszkoli nie pozbawia rodziców możliwości skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejny-etap?fbclid=IwAR2zm55TdUtK2rKZ2bVk1FdahhHdVa0UmSvsGE-jdh6FABMBt7pCtshisNw 

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy jest wypłacany rodzicom, gdy:
- przedszkole i żłobek są zamknięte na mocy decyzji jednostki samorządu terytorialnego,
- żłobek lub przedszkole nie może zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19,
- rodzic nie zdecyduje się na wysłanie dziecka do placówki.

Drodzy Mieszkańcy, decyzja (po konsultacjach z dyrektorami) o otwarciu przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest miasto Luboń (Przedszkole nr 1 i Przedszkole nr 5) została podjęta w trosce o rodziców, którzy będą musieli wrócić do pracy w związku z wprowadzaniem drugiego etapu znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19, tzw. "odmrażaniem gospodarki".

O otwarciu placówek publicznych prowadzonych przez organ inny niż miasto Luboń, a także placówek niepublicznych, zdecydują właściciele danej placówki.

Pragnę Państwa uspokoić, że w naszych przedszkolach zostaną wprowadzone wszystkie procedury wskazane przez Ministerstwo Zdrowia i GIS.

Już dziś opracowaliśmy zasady bezpieczeństwa, które będą uaktualniane przez dyrektora oraz na bieżąco przekazywane pracownikom oraz rodzicom.

W trosce o bezpieczeństwo dzieci i opiekunów w przedszkolach liczność grup zostanie ograniczona. Dyrektorzy zostali zobligowani do przygotowania wewnętrznych procedur bezpieczeństwa na terenie przedszkola, z którymi zostaną zapoznani pracownicy oraz rodzice. Dzieciom oraz pracownikom przedszkola dwa razy dziennie będzie mierzona temperatura. W przypadku stwierdzenia temperatury pow. 37ºC dziecko nie zostanie przyjęte do przedszkola, a pracownik nie będzie mógł w tym dniu podjąć pracy.Przedszkola wyposażone zostały w środki do dezynfekcji pomieszczeń i osobistej. Z sal zostaną usunięte przedmioty i zabawki, których nie można skutecznie zdezynfekować np. pluszaki czy dywany. Sale będą systematycznie wietrzone – przynajmniej raz na godzinę.Pracownicy zostaną wyposażeni w indywidualne środki ochrony osobistej. Dzieci będą przebywały w wyznaczonych stałych salach.Do przedszkola nie będą wpuszczane osoby z zewnątrz.Przy wejściu do przedszkola zostanie umieszczony płyn do dezynfekcji rąk, a wszyscy dorośli wchodzący i wychodzący będą zobligowani do korzystania z niego. Posiłki w sposób bezpieczny będą dostarczane do przedszkola przez LOSIR. Naczynia, w których dzieci będą spożywały posiłki oraz sztućce były i będą wyparzane. W pierwszej kolejności do przedszkoli będą przyjmowane dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

Drodzy Rodzice, jeśli będziecie chcieli skorzystać z opieki nad dzieckiem w przedszkolu, prosimy o powiadomienie o tym fakcie dyrektora przedszkola. Prosimy, aby do przedszkola przyprowadzać tylko dzieci zdrowe.