czwartek, 23 stycznia 2020

Zakończenie prac przy przebudowie kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej

Szanowni Państwo, chciałabym poinformować, iż formalnie zakończyła się przebudowa istniejącej już od lat sześćdziesiątych, kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej, na odcinku od ul. Wł. Reymonta, aż do jej wylotu do Strumienia Junikowskiego. Zgodnie z dokumentacją średnica istniejącej kanalizacji deszczowej została miejscami trzykrotnie zwiększona, co zakończy ustawiczne trwające od końca lat 90 ubiegłego wieku zalewanie tego terenu, mające miejsce przy większych opadach deszczu.

Warto tu podkreślić, iż koszt tej inwestycji mającej zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowy odbiór wód opadowych wynosił 6 288 990 zł. Natomiast koszt całego układu komunikacyjnego, który powstał w ostatnich latach w Nowym Centrum Lubonia to 8 535 783 zł.

Umowa na przebudowę kanalizacji deszczowej w ulicy Dworcowej mogła być podpisana dzięki uzyskanemu przez Miasto Luboń dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3: Energia Działanie 3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska, Podziałanie 3.3.3. Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska w ramach ZIT dla MOF Poznania.

Szanowni Państwo, to nie koniec inwestycji w tym rejonie. W połowie tego roku rozpocznie się budowa parkingu Park & Ride przy dworcu kolejowym wraz całą infrastrukturą towarzyszącą. Po zakończeniu tej inwestycji będziemy mieli w Luboniu nowoczesny węzeł przesiadkowy stanowiący część Poznańskiej Kolei Metropolitalnej.