czwartek, 12 grudnia 2019

Zmiana na stanowisku Zastępcy Burmistrz Miasta Luboń

Z dniem 1 stycznia 2020r. funkcję Zastępcy Burmistrza Miasta Luboń, odpowiadającego m.in. za oświatę, pomoc społeczną, kulturę i sport, obejmie Pani Dorota Franek, zastępując na tym stanowisku Pana Mateusza Mikołajczaka, którego odwołuję w związku z jego nowymi planami zawodowymi.

Powierzam to zadanie Pani Dorocie Franek, nauczycielowi i lubońskiej radnej, jako osobie
z wieloletnim doświadczeniem.

Pani Dorota Franek jest od urodzenia  mieszkanką Lubonia - Lasku. Uczęszczała do Szkoły Podstawowej nr 4 i  w tej szkole pracuje, jako nauczyciel od ponad 30 lat. W roku 2010 uzyskała mandat radnej Miasta Luboń i od 9 lat, z dużym  zaangażowaniem, działa na rzecz mieszkańców. Skutecznie występowała z wnioskami: m.in. o budowę ul. Kurowskiego, Rydla, Dworcowej, budowę Przedszkola nr 1 i rozbudowę SP 4.  Zabiegała o renowację fontanny w Parku Siewcy i wiele pomniejszych działań, odpowiadając na sugestie mieszkańców. Z jej inicjatywy  wybudowano małe boisko sportowe przy SP4.

Od ostatnich 5 lat jest przewodniczącą Komisji Sfery Społecznej. Zasiadała w kapitule konkursu „Siewca Roku”, komisji stypendialnej dla uzdolnionej młodzieży oraz wielu komisjach konkursowych organizowanych przez Miasto. Ponadto pracowała w Komisji Organizacyjno- Prawnej i Komisji  Ochrony Środowiska, a obecnie pracuje w Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji  Komunalnej  Rady Miasta Luboń.

Jest również członkiem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.
Z wielkim zaangażowaniem troszczyła się o potrzebujących, na długo przed powołaniem do GKRPA. Uczestniczyła w organizowanych przez komisję wyjazdach terapeutycznych organizowanych dla  podopiecznych i ich rodzin.  W swych działaniach nie ogranicza się tylko do litery prawa, traktując wszystkich z empatią i szacunkiem, nawiązując serdeczne relacje, motywując do podejmowania trudnych decyzji i wspierając w ich realizacji.  

Jako członek Komisji Mieszkaniowej zna występujące w Luboniu problemy społeczne.

Pani Dorota Franek od kilku lat, co roku angażuje się w organizację Wigilii Miejskiej w Luboniu, Orszaku Trzech Króli, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, w której  była również szefem sztabu. Nie do przecenienia jest również jej wieloletnia wolontariacka praca na rzecz lokalnej społeczności.