sobota, 7 grudnia 2019

Koncert Świąteczny

Niechaj trwa! Dziękuję Stowarzyszeniu Pozytywny Luboń i wszystkim wykonawcom za wspaniały nastrój świątecznego koncertu