czwartek, 25 kwietnia 2019

Kolejne dofinansowanie dla Lubonia!

Miasto Luboń otrzymało dotację na projekt konkursowy w ramach działania NFOŚiGW 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego w wysokości 2 234 137 zł!
Przedmiotowy projekt zakłada szeroko zakrojone prace mające na celu zwiększenie powierzchni i jakości terenów zielonych na obszarze Miasta Luboń.
Projekt obejmuje swoim zakresem pięć terenów zielonych: Park Papieski, tereny zielone wzdłuż ulicy Unijnej od ogródków działkowych do ronda; zieleniec ul. Konarzewskiego; skwerek przy ul. Powstańców Wielkopolskich i Streicha oraz zieleniec przy placu zabaw przy ul. 3 Maja.
Pierwsze prace związane z budową infrastruktury towarzyszącej w Parku Papieskim rozpoczną się już w tym roku!