piątek, 12 stycznia 2018

Nie dla wyższych opłat za odpady!

Na początku stycznia w Mosinie spotkali się przedstawiciele Lubonia, Mosiny, Rokietnicy i Tarnowa Podgórnego, którzy podpisali pismo kierowane do spółki Tonsmeier Selekt, domagając się w nim obniżenia wysokości opłat za odpady zmieszane oraz odpady zielone jakie są naliczane tym czterem gminom.