środa, 9 września 2015

Szlachetna Paczka - organizujemy rejon w LuboniuCzym jest Szlachetna Paczka?
SZLACHETNA PACZKA to projekt, który pomaga potrzebującym w taki sposób, aby sami zaczęli radzić sobie w życiu. Od 14 lat jednoczy Polaków wokół idei mądrego pomagania. Darczyńcy przygotowują dedykowaną pomoc dla rodzin w potrzebie, a pomostem między nimi są SuperW, czyli wolontariusze Paczki. Ciepły szlafrok, lodówka czy buty na zimę dla dzieci, mają wielką wartość dla obdarowanych. Jednak w Paczce to nie rzeczy są najważniejsze. Największym prezentem jest świadomość: „Ktoś o mnie pamięta, ktoś we mnie wierzy”. Dlatego mówimy, że Paczka jest impulsem dla tych, którzy mierzą się z trudnościami. Ma być impulsem do dalszej walki o poprawę swojego losu, bo czasem to właśnie uwagi od drugiego człowieka i wiary, że coś się może zmienić, najbardziej brakuje rodzinom, do których docieramy.


Jak wygląda harmonogram projektu?
W maju otwierana jest baza rekrutacyjna dla liderów. Tylko tam, gdzie zgłosi się lider i stworzy rejon, w grudniu dotrze do rodzin Szlachetna Paczka.
W tym roku, w Luboniu, Stowarzyszenie Forum Obywatelskie Luboń zgłosiło lidera i rejon powstał.
Następnie poszukiwani są wolontariusze, którzy razem z lokalnymi instytucjami szukają osób żyjących w niezawinionej biedzie, czyli takich które z niezależnych od siebie przyczyn, znalazły się w trudnej sytuacji. Do projektu włączane są głównie osoby starsze i samotne, rodziny wielodzietne i te dotknięte chorobą lub niepełnosprawnością, samotni rodzice oraz ci, których spotkało nieszczęście. Oprócz kryterium finansowego, kluczowe znaczenie ma postawa rodziny. Paczka pomaga tym, którzy sami chcą sobie pomóc i charakteryzują się postawą proaktywną. To ludzie, którzy nie dopominają się pomoc, nie krzyczą, że coś im się należy, tylko sami próbują poprawić swój los.
W listopadzie otwiera się baza rodzin w potrzebie. Od tego dnia będzie można zostać Darczyńcą i przygotować pomoc dla konkretnej rodziny z listy na www.szlachetnapaczka.pl
W grudniu będzie finał SZLACHETNEJ PACZKI, kiedy to Darczyńcy dostarczają paczki do magazynów, gdzie spotykają się z wolontariuszami. W dniach finału paczki trafiają do rodzin.

Lider i wolontariusze Szlachetnej Paczki
Lider jest osobą odpowiedzialną za rejon SZLACHETNEJ PACZKI. Jego głównym celem jest zorganizowanie mądrej pomocy w lokalnym środowisku przy jak najlepszym wykorzystaniu potencjału miejsca i ludzi, którzy w nim mieszkają. Osiąga to budując relacje z lokalnymi instytucjami przy pozyskiwaniu historii rodzin. Buduje zespół wolontariuszy i dociera razem z nimi do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji. Dba o powierzony mu rejon oraz integrację swojej drużyny. Współpracuje z instytucjami publicznymi, organizuje szkolenia, zapewnia zaplecze logistyczne akcji oraz organizuje finał projektu.

 
SuperW to wolontariusz SZLACHETNEJ PACZKI Ktoś, kto dociera do prawdziwej biedy, wchodzi tam, gdzie inni są obojętni albo boją się wejść. Wolontariusze odnajdują potrzebujących w swoim mieście, spotykają się z nimi w ich domach, diagnozują sytuację i podejmują decyzję o włączeniu do projektu. Następnie dbają o przygotowanie jak najlepszej jakości pomocy przez darczyńców. SuperW w praktyce łączą biednych i bogatych. W chwili obecnej trwa rekrutacja wolontariuszy, możesz zgłosić się zapisując na stronie www.superw.pl.

Partnerzy Szlachetnej Paczki w Luboniu
Co roku projekt Szlachetna Paczka wspierany jest przez artystów, polityków, sportowców, społeczników i media w całej Polsce. Dla nas bardzo ważne jest wsparcie lokalnego środowiska, tj. stowarzyszeń lubońskich, grup nieformalnych, instytucji samorządowych, mediów i oczywiście mieszkańców Lubonia. Do tej pory w tworzenie Szlachetnej Paczki w Luboniu zaangażowały się następujące

instytucje i firmy:

patronat honorowy:
Burmistrz Miasta Lubonia p. Małgorzata Machalska

patronat medialny: 
gazeta internetowa e-lubon.pl
Wieści Lubońskie

lider projektu i wolontariusze:
Stowarzyszenie Forum Obywatelskie Luboń

wolontariusze:
Młodzieżowa Rada Miasta
Lubońska Pozytywka
FB Mamy Biegamy
Niezależne Zrzeszenie Studentów UEP
OSP Luboń
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu

lokalne instytucje, zaangażowane w pozyskiwanie historii rodzin,
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu
Caritas
Indywidualna Praktyka Pielęgniarska Dorota Hirsch
Pielęgniarski Ośrodek Medycyny Środowiskowo - Rodzinnej PANACEUM  
Pedagodzy szkolni z Gimnazjum nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 1
 
lokalne instytucje zaangażowane w obsługę logistyczną projektu:
Szkoła Podstawowa nr 3 w Luboniu
Biblioteka Miejska w Luboniu
ZHU Piotr Goryniak

Inwestor Społeczny, tzn. lokalny partner projektu Szlachetna Paczka, który inwestuje w funkcjonowanie i rozwój rejonu Luboń.

Luvena S.A.

Zapraszamy inne lokalne firmy i instytucje do pomocy w budowaniu projektu w Luboniu. Więcej informacji na stronie www.facebook.com/szlachetnapaczkalubon

 
Małgorzata Matysiak
Lider rejonu Luboń, Szlachetna Paczka 2015