niedziela, 2 grudnia 2012

Nie czas na podwyżki cen biletów! - Radni SFO z apelem do Radnych Rady Miasta Poznania

11 grudnia br radni Rady Miasta Poznania mają zdecydować o zamrożeniu cen za przejazd tramwajami i autobusami w ramach ZTM. Zarząd jak i radni Samorządowego Forum Obywatelskie zwrócili się do Radnych Rady Miasta Poznania z gorącym apelem o rozważenie możliwości podjęcia uchwały o zamrożeniu, bądź odłożeniu w czasie podwyżki cen biletów na usługi komunikacyjne świadczone przez ZTM. W uzasadnieniu radni i zarząd napisali: "że od października ubiegłego roku, ku zadowoleniu władz miasta jak i mieszkańców nastąpiła długo oczekiwana, całkowita integracja sieci komunikacji miejskiej Poznania i Lubonia, w ramach Aglomeracji Poznańskiej.
Tym samym poczyniliśmy duży krok w kierunku urealnienia komunikacji aglomeracyjnej, której równie ważnym elementem będzie wprowadzenie tzw. jednego biletu na przejazd pociagami w promieniu do 50 km od Poznania. (...) Uważamy, że podwyżka cen biletów, o których mowa na ten czas jest niepożądana w aspekcie systematycznie malejącej z miesiąca na miesiąc ich sprzedaży. Podniesienie opłat może również, czego byśmy nie chcieli, negatywnie wpłynąć na już dzisiaj trudne rozmowy o powołaniu związku międzygminnego ds. komunikacji. Jednocześnie pragniemy podkreślić fakt, iż na skutek podwyżki cen biletów na komunikację miejską część mieszkańców naszych miast zrezygnuje z transportu zbiorowego i przesiądzie się do prywatnych pojazdów (...) Zdajemy sobie sprawę z faktu, że przy rosnących cenach za paliwo, jak również przy coraz gorszej sytuacji finansowej samorządów, w wielu sytuacjach nie jesteśmy w stanie zrezygnować z podwyżki cen tych usług które miasta świadczą. Są to decyzje trudne, wymagające odwagi włodarzy miast i nas radnych oraz wspólnej troski o stabilność naszych budżetów. Jednak podwyżka cen za przejazd komunikacją przy poszerzającej się skali ubóstwa osób pracujących może bezpośrednio wpłynąć na pogorszenie ich sytuacji materialnej poprzez podwyższenie kosztów dojazdu do pracy, szkoły i na uczelnie.

Dlatego też wychodząc naprzeciw zaniepokojeniu naszych mieszkańców, wyrażanemu podczas dyżurów radnych prosimy o wzięcie pod uwagę ich i naszej opinii w przedmiotowej sprawie".

Zarząd i radni SFO