niedziela, 19 czerwca 2011

Dni Lubonia 2011

Samorządowe Forum Obywatelskie czynnie brało udział w organizacji tegorocznych Dni Lubonia. Zorganizowaliśmy dwa konkursy – plastyczny, dla najmłodszych oraz wiedzy o mieście dla tych trochę starszych.

Na naszym stoisku w godzinach od 14.00 do 18.00 dzieci mogły rysować Luboń widziany ich oczyma – życie codzienne jego mieszkańców, charakterystyczne miejsca itp. Wykonano aż 49 prac plastycznych. Poziom i jakość wykonanych rysunków zdecydowała, że jury przyznało poza trzema nagrodami głównymi, również trzy wyróżnienia:Konkurs "Luboń w moich oczach" - laureaci:
III Wyróżnienie: Mikołaj Sobierajewicz, lat 10, tytuł pracy: boisko przy SP2
II Wyróżnienie: Marta Bendowska, lat 10, tytuł pracy:Kocie Doły,
I Wyróżnienie Zuzia Budzyńska, lat 11, tytuł pracy:szachty
III Miejsce: Patrycja Klaszczyńska, lat 5, tytuł pracy: mój luboński dom
II Miejsce: Ola Skoracka, lat 11, tytuł pracy: Żabikowo
I Miejsce: Bartosz Giertuga, lat 12, tytuł pracy: Wzgórze Papieskie

Drugi konkurs pn. „Powiedz nam: co ty wiesz o Luboniu?” wymagał prawidłowej odpowiedzi na 6 pytań. Spośród zgłoszonych 128 kuponów, były 52 z poprawnymi odpowiedziami. Wyłoniono trzech laureatów, z czego nagrodę główną - zaproszenie do restauracji Marago otrzymała Ewa Salomon z Lubonia.
Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!

Magdalena Woźniak-Patej
Przewodnicząca Samorządowego Forum Obywatelskiego