środa, 27 kwietnia 2011

Dzień Walki z Hałasem

27 kwietnia br na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Walki z Hałasem. Wydarzenie to ma na celu rozpowszechnianie wiedzy i świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń związanych z długotrwałym narażeniem na hałas Akcję wspiera Centrum Słuchu i Komunikacji (Center for Hearing and Communication).

Burmistrz Miasta Luboń Dariusz Szmyt przypomina, że od kilku lat problem hałasu dla sporej części miasta wiąże się z lotami nad naszym terenem samolotów F-16. Dla zainteresowanych mieszkańców historia walki lubońskiego magistratu o wyznaczanie stref lotów, o ich urealnienie, o odszkodowania przeznaczane na zabezpieczenie szkół, budynków użyteczności publicznej, domów i mieszkań jest znana.
W ostatnim czasie wiemy, że Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w postanowieniu z dnia 06.10.2010r., sygn. II OSK 548/09 wyraził pogląd, że z dniem 15 listopada 2008 r. w związku ze zmianą przepisów upoważniających do wydania aktów wykonawczych w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania i przy równoczesnym braku przepisów przejściowych, które wskazywałyby na przedłużenie mocy obowiązującej dotychczasowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 135 ustawy Prawo ochrony środowiska, rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 40/07 z dnia 31 grudnia 2007 r. - jako wydane właśnie na podstawie art. 135 ust. 1 i 2 Poś - utraciło moc obowiązującą. Nie zniechęca to Burmistrza Miasta do podnoszenia przy każdej nadarzającej się okazji tzw. sprawy uciążliwych lotów F-16. Podczas ostatniej wizyty poselskiej w Luboniu p. Bożeny Szydłowskiej, Burmistrz Szmyt ponownie wrócił do tematu z prośbą skierowaną do Pani Poseł aby w najbliższym czasie wyjazdowe spotkanie Parlamentarnego Zespołu ds. Lotnictwa zostało zorganizowane również w naszym mieście. Mieliby wziąć w nim udział oprócz Państwa Posłów, samorządowcy ościennych gmin oraz liderzy organizacji pozarządowych zajmujący się od lat tą tematyką. Burmistrz wystosował również do Pań i Panów Posłów list z materiałami opisującymi sprawę.